.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ΄ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Από τη Δ/νση Δασών Πέλλας - Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων δημοσιεύθηκε περίληψη ανάρτησης δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας  με την ενημέρωηση  όλων των δημοτών για τους οποίους υπάρχει πρόσκληση ώστε να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους.

 

 

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, δημιούργησε νέα ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. Μέσω της νέας αυτής διαδικτυακής εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων και πληρωμής του ειδικού τέλους.
 
 
Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται Δασικός Χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

 

27/1/17

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments