..

«ΑΝΟΙΧΤΕΣ» 282 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΛΙΣΤΑ)

 

 

 

Τις 282 ανοιχτές θέσεις στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι ανοιχτές για προσλήψεις υπαλλήλων, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr

Συνοπτικά:

1)Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1210/Γ’/28-11-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210 3688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

         Αρ. Προκήρυξης: 1617031519/29-06-2017/12-05-2017 (ΑΔΑ: 60ΖΨ46ΨΖ2Ν-ΧΩ3)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2018.

2) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1158/Γ’/17-11-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210 3688645-7)

ΤΟΜΕΑΣ Α’: ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

         Αρ. Προκήρυξης: 1617031519/29-06-2017/12-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΦΖ46ΨΖ2Ν-ΣΨΠ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2018.

3) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1174/Γ’/23-11-2017  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου,

τηλ.: 210 7277960)

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 1617034157/20-07-2017/21-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΜ46ΨΖ2Ν-904)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Γλωσσολογία:

Γενετική Σύνταξη».

         Αρ. Προκήρυξης: 1617035893/03-08-2017/26-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΘΣ46ΨΖ2Ν-ΓΛΟ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία με έμφαση

στην υπολογιστική επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων».

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 1617035890/03-08-2017/26-07-2017 (ΑΔΑ: 78ΓΓ46ΨΖ2Ν-ΟΩΑ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

         Αρ. Προκήρυξης: 1617035892/03-08-2017/26-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΣΩ346ΨΖ2Ν-ΔΘΘ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία».

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277970, 210 7277313)

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 1617034154/20-07-2017/21-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΠ546ΨΖ2Ν-7Φ9)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού».

Β)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου,

τηλ.: 210 7276804)

ΤΟΜΕΑΣ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

         -Αρ. Προκήρυξης: 1617031522/29-06-2017/01-06-2017 (ΑΔΑ: 6Μ5046ΨΖ2Ν-4Ω2)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα».

ΤΟΜΕΑΣ: ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

        -Αρ. Προκήρυξης: 1617031523/29-06-2017/01-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΥ746ΨΖ2Ν-ΕΩ2)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παρατηρησιακή Αστροφυσική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr).

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-02-2018.

4) Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» με κωδικό ΟΠΣ 1925, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ( ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020», υλοποιεί το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Α.Π.Ε. – DESiRES» (κωδικός Τ3ΕΡΑ-00017) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, με ενδιάμεσο φορέα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ. Ένταξης της πράξης 169962/Ι4 10.10.17, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, κ. Ευτύχιο Κουτρούλη και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81349,ανακοινώνει την ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., για συνολικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/05/2018 (με δυνατότητα παράτασης του φυσικού ή και του οικονομικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου) σε ένα (1) άτομο με ειδικότητα και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά Κρήτης.

      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την υλοποίηση της πλατφόρμας DESiRES και ειδικότερα στην ανάπτυξη λογισμικού βελτιστοποίησης του σχεδιασμού συστημάτων αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επίσης, θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την τεχνική υποστήριξη του έργου και την δημιουργία αναφορών στα αγγλικά, θα συμμετέχει στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων, θα συνεισφέρει στην υποστήριξη δράσεων επικοινωνίας, στην οργάνωση και τεχνική υποστήριξη τεχνικών συναντήσεων, σεμιναρίων και δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την πρότασή τους

με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε τρόπο

σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00, Χανιά Κρήτης

(υπόψη Διοικητικού Τμήματος)

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δημοσίων υπηρεσιών στο

τηλ.: 28210 37040, (e-mail : mkatsiouli@isc.tuc.gr) (κ. Μαρία Κατσιούλη) και

στο τηλ.: 28210 37073, (e-mail : abonia@isc.tuc.gr ) (κ. Αρετή Μπόνια).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10-01-2018 (ώρα 14.00μ.μ.).

5) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 8 ατόμων

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, που εδρεύει στο Αιγάλεω, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1301/Γ’/13-12-2017,  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

Α) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΑ

         1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και

         βελτιστοποίηση υλικού και υλισμικού ασύρματα διαδικτυωμένων

         ενσωματωμένων συστημάτων».

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3869

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μετρήσεις με χρήση αναλυτικών μεθόδων Πυρηνικής Φυσικής και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3879

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Α’: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 • Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: « Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές τους ΣΤΑ Συστήματα Ελέγχου Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3881

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Εφαρμογές τους στα Συστήματα Ήχου και στα Πολύπλοκα Συστήματα

(Complex Systems)».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3883

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροηλεκτρονικές και Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις: Κατασκευή, Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός και Έλεγχος Ποιότητας».

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3885

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΤΟΜΕΑΣ Α’: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Λογισμικού   Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου».

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3886

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ηλεκτρικές Θερμικές και Μαγνητικές Ιδιότητες Ημιαγωγικών Διατάξεων».

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3887

Β)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ & MARKETING

1 Aναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διεθνές Μάρκετινγκ Στρατηγικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικών Επιχειρηματικών Σχέσεων Βιομηχανικών Επιχειρήσεων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3888

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής (αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ») με όλα τα απαραίτητα,  κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://service-apella.grnet.gr

         Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων.

1) Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

τηλ.: 210 5381311 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ. 122 44 Αιγάλεω.

2) Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 210 5381225 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, Τ.Κ.122 44 Αιγάλεω.

3) Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 210 5381110 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250,

 Τ.Κ. 122 44 Αιγάλεω.

 4) Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

τηλ.: 210 5381227 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

5) Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 210 5381101 και στη διεύθυνση Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.: www.puas.gr (προκηρύξεις).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 06-01-2018 έως και 04-02-2018.

6) Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» (κωδικός έργου ΟΠΣ (MIS) 5000471) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης (Ιδρυματικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ 81392) εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Άξονες προτεραιότητας 7,8 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανακοινώνει την ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., για συνολικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/10/2018 σε ένα (1) άτομο πτυχιούχο ΑΕΙ με σύμβαση έργου.

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Το κεντρικό Γραφείο Πρακτική Άσκησης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτηρίου Μ3 της Πολυτεχνειούπολης, Χανιά Κρήτης.

      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ο/Η υποψήφιος/α θα υποστηρίξει το Υποέργο 4: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο στόχο να υπάρξει επιτυχής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των επιμέρους προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των σχολών του ιδρύματος (το Υποέργο 3). Συγκεκριμένα, θα ασχοληθεί με τον προγραμματισμό/υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του ιδρύματος, με την αξιολόγηση και τη συγκέντρωση εντύπων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης από τις εταιρείες, με την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά φοιτητή, με την αξιολόγηση προόδου υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, με τον ετήσιο απολογισμό υλοποίησης του προγράμματος, με την πραγματοποίηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, την επαφή με την αρμόδια κεντρική Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, κ.α. Επίσης, ενδέχεται στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της να συμμετάσχει σε μετακινήσεις εσωτερικού στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, σε συναντήσεις του Δικτύου Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, κλπ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αναθέτουσας αρχής.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο την πρότασή τους

με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε τρόπο

σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00, Χανιά Κρήτης

(υπόψη Διοικητικού Τμήματος)

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δημοσίων υπηρεσιών στο

τηλ.: 28210 37040, (e-mail : mkatsiouli@isc.tuc.gr) (κ. Μαρία Κατσιούλη) και

στο τηλ.: 28210 37073, (e-mail : abonia@isc.tuc.gr ) (κ. Αρετή Μπόνια).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10-01-2018 (ώρα 14.00μ.μ.).

 7) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Προσωπικού

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης,  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, για την κάλυψη διδακτικών και γενικότερα εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 που αφορούν στα ακόλουθα μαθήματα/σεμινάρια: 1) Ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (σεμινάρια), 2) Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (σεμινάρια και πρακτική άσκηση), 3) Μαθηματικά/Γεωμετρία (φροντιστηριακά μαθήματα), ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού-Καθηγητών στη βαθμίδα Λέκτορα.

Επισημαίνεται ότι δεν θα πληρωθούν κατ’ ανάγκη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80, για όλα τα αντικείμενα, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και σχετικής επιστημονικής εξειδίκευσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γραμματεία, Νέα Χηλή, Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Ξάνθης.

Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρεται και το κατά πόσο οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν

ήδη άλλη θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25510 30023 και 25510 30028, fax 25510 30020.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-01-2018.

8) Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA): Πρόσληψη 1 ατόμου

O Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency-Chafea),

σύμφωνα με το Α.Π. 8993/13-12-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει, με την υπό

στοιχεία Ares(2017) 6093179/12-12-2017 επιστολή του Διευθυντή του Οργανισμού,

την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Finance and Contracts Officer-Verification με στοιχεία προκήρυξης: CHAFEA/TA/AD/2017/022.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CHAFEA TA AD 2017 021@ec.europa.eu 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/chafea 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2018 (23.00μ.μ. τ.ω.

Λουξεμβούργου).

9) ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗαρ.πρωτ.2421.6-8/89557/2017,ΦΕΚ 42/Γ’/20-12-2017): Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017, προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους

Προκηρύσσει την πλήρωση με διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) δύο (2) συνολικά Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (ανδρών-γυναικών), ως εξής:

1ΠΕ Οδοντίατρος

1ΠΕ Ψυχολόγος

Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι Οδοντίατροι, απαιτείται επιπρόσθετα να διαθέτουν ειδίκευση στην Ορθοδοντική. Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, εάν δεν βρεθούν υποψήφιοι με την συγκεκριμένη ειδίκευση, η θέση θα καλυφθεί, κατά σειρά επιτυχίας από υποψήφιο, πτυχιούχο Οδοντιατρικής, χωρίς το εν λόγω πρόσθετο προσόν.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) και μόνο από τις παραπάνω ειδικότητες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, που επισυνάπτεται) με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στην ταχ. διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

                            ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

                                                      ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, Τ.Κ. 185 10, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-01-2018 έως και 16-02-2018.

10) Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Χανιά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 12277/14.06.2017 και Κωδικό ΕΔΒΜ45, Α/Α ΟΠΣ 2144 (ΑΔΑ: Ψ928465ΧΙ8-Ω22), λαμβανομένου υπόψη του με αρ. πρωτ. 415/20-11-2017 εγγράφου του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα-Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13782/30-11-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων-Νέων Επιστημόνων, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης  για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και το παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση,

 Η κατανομή στις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης των προς διδασκαλία μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο είναι η ακόλουθη:

 1 για μαθήματα για την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 1 για μάθημα για την Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

 2 για μαθήματα για την Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Σημειώνεται ότι στο ένα εκ των δύο μαθημάτων (Εισαγωγή στη Φιλοσοφία) θα γίνει συνδιδασκαλία με τις λοιπές Σχολές του Ιδρύματος

  1 για μάθημα για την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αίτηση υποψηφιότητας

με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε τρόπο

σε σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας στην ταχ. διεύθυνση:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 731 00, Χανιά Κρήτης

(υπόψη Διοικητικού Τμήματος/Γραφείο Προμηθειών και  Προσκλήσεων)

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου το μάθημα για το οποίο υποβάλουν την Αίτησή τους, καθώς και την Σχολή στην οποία αυτό διδάσκεται.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες δημοσίων υπηρεσιών στο

τηλ.: 28210 37040, (e-mail : mkatsiouli@isc.tuc.gr) (κ. Μαρία Κατσιούλη) και

στο τηλ.: 28210 37073, (e-mail : abonia@isc.tuc.gr ) (κ. Αρετή Μπόνια).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 09-01-2018 (ώρα 14.00μ.μ.).

 11) Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και μετά τη δημοσίευση (ΦΕΚ 1260/τ.Γ’/06-12-2017 ) , καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας», ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή – μέλους ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

         Αρ. Προκήρυξης: 44057/21-12-2017 (ΑΔΑ: 64ΔΧ46914Γ-ΞΓΩ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές Αυτοματοποιημένων Συστημάτων στη Διοίκηση και στην Επιχειρηματικότητα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά  (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: : APP4003).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26210 20890 (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας  

και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2018 έως και 04-02-2018.

12) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 616η, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (Ε-11513) – Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – 605η Συνεδρίαση ΔΣ / 18-05-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης έως και 24 μήνες, ενός (1) ατόμου –Επιστημονικού Συνεργάτη, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ  Πληροφορικής/Επιστήμης  Υπολογιστών ή από τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, στη θέση System Administrator
 

Εγκαταστάσεις του ΙΠΤ/ΕΚΕΦΕ.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση  δικαιολογητικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-2818 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6503204 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkatsamori@iit.demokritos.gr

         (Αρμόδια κ. Θεοδώρα Κατσαμώρη).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-01-2018 (23.59).

13) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας : Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene-based disruptive technologies – GrapheneCore1», (κωδ. έργου: 80222), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την πρόσληψη για τη σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα & ειδικότητα ως εξής:

1 ΠΕ Φυσικός ή άλλης συναφούς Σχολής και Μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάρκεια σύμβασης έως 31-03-2018, έως 2 ανθρωπομήνες, ΤΕΙ Κρήτης, Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής, Ηράκλειο Κρήτης.

Αντικείμενο Έργου:

Low bandgap BHJ solar cells incorporating GRMs.

1Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Φυσικός ή άλλης συναφούς Σχολής και Μεταπτυχιακό δίπλωμα με διάρκεια σύμβασης από 01-02-2018 ή από ημερομηνία εγκρίσεως έως και 31-03-2018, έως 1,4 ανθρωπομήνες, ΤΕΙ Κρήτης, Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής, Ηράκλειο Κρήτης.

Αντικείμενο Έργου:

Perovskite solar cells incorporating GRMs.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών

(courier) καθημερινά (09.00π.μ.-15.30μ.μ.) στην ταχ. διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,

Τ.Κ. 710 04,

Ηράκλειο Κρήτης.

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939)

«Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1»

(κωδ. έργου: 80222)

Αρ. Πρωτ. 8490/21-12-2017

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ…):

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο στο τηλ.: 2810 379895

(κ. Εμμανουήλ Κυμάκης) και

στο e-mail: kymakis@staff.teicrete.gr

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στο τηλ.: 2810 379161

(κ. Κλαίρη Νικηφόρου) και

στο e-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 09-01-2018, (ώρα 15.30μ.μ.)

14) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1274/Γ’/08-12-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004663/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: 686Σ46ΨΖ2Ν-7ΤΣ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Νεογνολογία».

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-02-2018.

14 ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1282/Γ’/12-12-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004677/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΧ346ΨΖ2Ν-Κ7Θ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Λοιμώξεις».

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004667/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: Ω0ΤΔ46ΨΖ2Ν-Ε58)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική Καρδιολογία».

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004662/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΨ546ΨΖ2Ν-ΖΚΦ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Λοιμώξεις».

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004664/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΑΡΓ46ΨΖ2Ν-Ω3Η)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική».

         Αρ. Προκήρυξης: 1718004660/13-10-2017/02-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ42Ω46ΨΖ2Ν-Φ6Σ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κυτταρολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-02-2018.

15) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τη Δημοσίευση Προκήρυξης (ΦΕΚ 1300/Γ’/13-12-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δομή και Σύνθεση Στερεών Καταλυτών» (ΚΠΠ71).

ΑΔΑ: 6Ρ0746ΨΖΣΘ-32Π, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3862.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr).

Στη συνέχεια η υποβληθείσα ως άνω αίτηση με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και σε έντυπη μορφή και σε 1 αντίγραφο (βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του Ιδρύματος) στην ταχ. διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τσαμαδού 13-15, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα Αχαΐας.

         Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 367540 και στο e-mail: secretariat-sst@eap.gr

και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής (άρθρο 19, Ν. 4009/2011), όπως ισχύει.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-12-2017 έως και 19-02-2018, (αποκλειστική προθεσμία και επί ποινή απαράδεκτου).

16) Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1185/Γ’/23-11-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα».

         (ΑΔΑ: ΩΨΜΗ46Ψ8ΝΨ-39Ν), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3926

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διαδικτυακός Προγραμματισμός, Παράλληλος Προγραμματισμός και Μοντέλα Υπολογισμού».

(ΑΔΑ: 6ΙΩΓ46Ψ8ΝΨ-ΔΥΘ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ3928.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών  «ΑΠΕΛΛΑ» :

https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ.: 26610 87763, 26610 87761 και 26610 87760, (κ. Έλενα Λάσκαρι), ταχ. διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα.

         e-mail: elena@ionio.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 19-01-2018.

17) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1260/Γ’/06-12-2017 και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/Α’), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

         Αναλυτική Προκήρυξης: 44057/21-12-2017 (ΑΔΑ: 64ΔΧ46914Γ-ΞΓΩ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές Αυτοματοποιημένων Συστημάτων στη Διοίκηση και στην Επιχειρηματικότητα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4003).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26210 20890 στη Γραμματεία του Τμήματος.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2018 έως και 04-02-2018.

18) Iόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,  ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΕΚ 1326/Γ’/19-12-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπαράσταση και Διαχείριση Εννοιολογικού Πλαισίου και Γνώσης».

         (ΑΔΑ: 702Ζ46Ψ8ΝΨ-9ΘΗ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4004

         Πληροφορίες στα τηλ.: 26610 87763, 26610 87761 και 26610 87760, (κ. Έλενα Λάσκαρι)

         (ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα).

ΦΕΚ 1185/Γ’/23-11-2017

         ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Πληροφορική με έμφαση στη Σύνθεση Ηλεκτρονικής Μουσικής»

         (ΑΔΑ: Ψ9ΝΦ46Ψ8ΝΨ-Ξ17), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ4005

         Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 87524 (κ. Δήμητρα Κούρκουλου)

         (ταχ. διεύθυνση: Παλιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών  «ΑΠΕΛΛΑ» :

https://apella.minedu.gov.g

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-01-2018.

19) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, καθώς και την απόφαση του ΔΣ Συνεδρία 616η, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «KM3NeT 2.0 – Astroparticle and Oscillations Research with Cosmics in the Abyss (ARCA and ORCA)» (Ε-12147) – Φορέας Χρηματοδότησης: European Commission, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement No 739560, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος με ακρωνύμιο ‘’KM3NeT 2.0”, ενός (1) ατόμου – Επιστημονικού Συνεργάτη, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ  Φυσικός ή άλλης συναφούς θετικής επιστήμης,  με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική ο οποίος θα εργαστεί στο Πακέτο Εργασίας 9 του προγράμματος, με αντικείμενο «Technology transfer and innovation» , Εγκαταστάσεις του ΙΠΣΦ/ΕΚΕΦΕ «Δ».
Περίληψη Έργου:

«Οι δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 9 του προγράμματος σχετικά με την μέτρηση οπτικών ιδιοτήτων του νερού».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση  δικαιολογητικά μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-2817 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Πληροφορίες   στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cmarkou@inp.demokritos.gr

         (Αρμόδιος Δρ. Χρήστος Μάρκου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 10-01-2018 (23.59).

20) Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών»: Πρόσληψη 10 ατόμων

 

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ανακοινώνει την πρόσληψη για χρονικό διάστημα έως 1 έτος, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά δέκα (10) ατόμων –

Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Νοσηλευτές/τριες, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί Παιδοψυχίατροι, Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής

1ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος, Δομές Ψυχικής Υγείας Πάτρας

1ΠΕ Ιατρός Παιδοψυχίατρος, Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

1ΠΕ Ιατρός Παιδοψυχίατρος, Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

1ΠΕ Ψυχολόγος (με εμπειρία στην Ψυχομετρία), Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης

2ΤΕ Νοσηλευτικής, Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

1ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος, Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekepsye.gr

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά μόνο με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

ΕΚΕΨΥΕ, Μετσόβου 33, Τ.Κ. 106 83, Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 4134/20-12-2017

Πόλη :

Ειδικότητα :

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2017 έως και 22-01-2018.

 21) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 22 ατόμων

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο της Π.Ε. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

13ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παναγία του Κάστρου, Κοσμητική Συλλογή, Ρόδος

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Λίνδου, Ρόδος

4ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ασκληπιείου Κω, Ρωμαϊκή Οικία Κω, Αρχαιολογικό Μουσείο Κω, Κως

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Λέρου, Λέρος

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου, Κάλυμνος

1ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Παναγία του Κάστρου, Κοσμητική Συλλογή, Ρόδος

1ΥΕ Εργατών, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, Αρχαιολογικός Χώρος Λίνδου, Παναγία του Κάστρου, Κοσμητική Συλλογή, Αρχαιολογικός Χώρος Καμείρου, Ρόδος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη,

Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22413  65280 ή 22413 65282.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

22) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 1 άτομο

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, με σύμβαση μισθώσεως έργου Ι.Δ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 3 μήνες με χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου από 27-03-2017 έως και 30-12-2018 με δυνατότητα παράτασης και ταυτόχρονη παράταση της σύμβασης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Έως 1 Έμπειρος Εκπαιδευτικός για σχεδίαση Ανοιχτών Μαθησιακών Αντικειμένων (OERs)Φυσικής Αγωγής, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1/Π1147

Ο/η συνεργάτης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης, δύναται να

εκτελεί το έργο εξ αποστάσεως και ο έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται να

γίνεται μέσω teleworking.

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Πράξης και τα

υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που

αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης απαιτείται

μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα καλύπτονται από τον

προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη

σύμβαση.

Έως 1 Επιστημονικός Συντονιστής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ), (Κατηγορία: ΜΕΛΗ ΔΕΠ – υπεύθυνοι έργου, ομάδων, εμπειρογνώμονες (Α)), (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2/Π1022).

Ο/η συνεργάτης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης, δύναται να

εκτελεί το έργο εξ αποστάσεως και ο έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται να

γίνεται μέσω teleworking.

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Πράξης και τα

υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που

αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου της Πράξης απαιτείται

μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα καλύπτονται από τον

προϋπολογισμό της πράξης, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη

σύμβαση.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ / Συμβάσεις Έργου –Προκηρύξεις Θέσεων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π1147_27-12-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του. Στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων Σύναψης Σύμβασης aitisi.cti.gr και ειδικότερα στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ / Εγγραφή υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα, τη διαδικασία καταχώρησης των δικαιολογητικών καθώς και τη διαδικασία υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης.

Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr και για την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο e-mail: ada@cti.gr

(κ. Αδαμοπούλου Αγγελική).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 10-01-2018.

23) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Κοζάνη

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Κοζάνη

2ΠΕ Κτηνιάτρων, Κοζάνη

1ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Κοζάνη

1ΔΕ Οδηγών (Με Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C) Κατηγορίας), Κοζάνη

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, Κοζάνη

1ΥΕ Εργατών-τριών, Κοζάνη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας, Δημοκρατίας 27, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη, (υπόψη κ.κ. Ρίγγα Αναστασίας και Τσέπουρα Άννας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24613 51167 και 24613 51148.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-01-2018 έως και 11-01-2018.

24) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 6 ατόμων

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με κωδικό MIS 5007959, κωδικό ΕΛΚΕ 6820000 και Συντονιστή τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. Δημήτρη Καλιαμπάκο, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», Άξονας προτεραιότητας 2, «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔ για την παροχή έργου, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Διπλωματούχος Μηχανικός ή Γεωπόνος για την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος και τη δημιουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και χαρτογραφικών υποβάθρων, με σύμβαση 20μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ

1 Διπλωματούχος Μηχανικός για την υποστήριξη του επιστημονικού υπευθύνου στο συντονισμό του ερευνητικού έργου και την διατύπωση και αξιολόγηση προτάσεων και μέτρων προσαρμογής για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με σύμβαση 20μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ

1 Πτυχιούχος Φυσικός ή Διπλωματούχος Μηχανικός για τη διαμόρφωση κλιματικών σεναρίων για την περιοχή ενδιαφέροντος και αναγωγή των αποτελεσμάτων σε μικρότερη χωρική κλίμακα (downscale) με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ

1 Διπλωματούχος Γεωπόνος ή Δασολόγος για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής ενδιαφέροντος και την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ

1 Πτυχιούχος Γεωγράφος για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη διάβρωση του εδάφους και τις δασικές πυρκαγιές και τη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων βασισμένων σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκοπικά δεδομένα με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ

1 Διπλωματούχος ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης για την υποστήριξη και συντονισμό των ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων καθώς και για την καταγραφή στοιχείων για την περιοχή ενδιαφέροντος και αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών και βάσεων δεδομένων

με σύμβαση 10μηνης διάρκειας, ΑΘΗΝΑ & ΜΕΤΣΟΒΟ.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο,

είτε αυτοπροσώπως,

είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη για το Έργο: «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών για την προσαρμογή του Δήμου Μετσόβου στην κλιματική αλλαγή», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Καλιαμπάκο
 2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 29132/27-11-2017.
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7722211 (κ. Καλιαμπάκος), (10.00π.μ.-14.00μ.μ.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkal@central.ntua.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 11-01-2018.

25) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 10 ατόμων

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3687/34999/21-11-2017 προκήρυξη,  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μεταμορφικές Διεργασίες σε    Γεωλογικά και Ανθρωπογενή Συστήματα».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: 6Δ79469Β7Θ-ΛΩΝ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3504

         ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαφορικές Εξισώσεις-Ειδικές Συναρτήσεις».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: 674Ε469Β7Θ-ΠΑΠ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3505

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χημεία Περιβάλλοντος με έμφαση στην Υγρή Ρύπανση».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: 7Τ65469Β7Θ-ΩΩΣ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3506

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία ή / και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή /και τους κβαντικούς υπολογιστές».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: ΩΗ7Σ469Β7Θ-7Τ9)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3507

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Α’: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανική Περιβαλλοντικών Διεργασιών με έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/Γ’/15-11-2017(ΑΔΑ: ΩΣΤΔ469Β7Θ-47Τ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3508

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία με εξειδίκευση στην Ενζυμολογία και τη Βιοσύνθεση των Πρωτεϊνών».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: ΩΔΥ5469Β7Θ-Α5Θ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3509

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική-Γυναικολογία».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: ΩΜΛΖ469Β7Θ-ΞΛΑ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3510

ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπεδική και Τραυματιολογία».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/Γ’/15-11-2017(ΑΔΑ: 6ΥΡ2469Β7Θ-Π2Θ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3511

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Χημεία».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1147/Γ’/15-11-2017(ΑΔΑ: 6ΡΙΒ469Β7Θ-Π9Ζ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3512

Δ)ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με  γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στη Διαφήμιση».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1132/Γ’/10-11-2017(ΑΔΑ: 60ΠΙ469Β7Θ-ΨΒΒ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3513.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

         Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

         1)Γεωλογίας: τηλ.: 2610 997922 και 2610 997590,

         Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

         e-mail: nanlampr@upatras.gr  , geosecre@upatras.gr

         2)Μαθηματικών: τηλ.: 2610 996747, 2610 996748, 2610 996749 και 2610 996750

         Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

         e-mail: secr-math@math.upatras.gr 

         3)Xημείας: τηλ.: 2610 996013, 2610 997101, 2610 996009 και 2610 996012

         Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

         e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr 

         4)Eπιστήμης των Υλικών: τηλ.: 2610 997554

         Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr

         e-mail: secretariat@msci.upatras.gr , mscisecr@upatras.gr

         5)Χημικών Μηχανικών: τηλ.: 2610 969500-503

         Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr

         e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

         6)Iατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 και 2610 969114

         Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

         e-mail: secretary@med.upatras.gr

         7)Φαρμακευτικής: τηλ.: 2610 962300

         Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

         e-mail: pharminf@upatras.gr

         8)Διοίκησης Επιχειρήσεων: τηλ.: 2610 969988 και 2610 997586

         Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr

         e-mail: secretar@upatras.gr , eyannop@upatras.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-01-2018.

26) Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3811/36606/01-12-2017 προκήρυξη,  ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνητή Νοημοσύνη».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1173/Γ’/23-11-2017(ΑΔΑ: ΩΛ0Ο469Β7Θ-3ΤΨ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3651

         ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικές και χημικές ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών βιοϊατρικών υλικών βιοϊατρικού ενδιαφέροντος».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/Γ’/23-11-2017(ΑΔΑ: 78ΗΚ469Β7Θ-1ΙΙ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3652

Β)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Λειτουργία προηγμένων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1173/Γ’/23-11-2017(ΑΔΑ: Ω29Ξ469Β7Θ-6ΧΨ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3653

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη φυσικών διεργασιών σε συστήματα τυρβώδους καύσης-Τεχνικές μετρήσεων σε ροϊκά πεδία υψηλών θερμοκρασιών (με έμφαση σε οπτικές τεχνικές σε αέριες φλόγες) και συναφείς υπολογιστικές προσομοιώσεις-Τεχνικές πειραματικών συσκευών για τη μελέτη θαλάμων καύσης και αναμικτικών ακροφυσίων αεροστροβίλων και συναφείς υπολογιστικές προσομοιώσεις».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/Γ’/23-11-2017(ΑΔΑ: ΩΙΚ6469Β7Θ-ΧΚΟ)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3656

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό  αντικείμενο: «Νευροχειρουργική».

         ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1178/Γ’/23-11-2017(ΑΔΑ: 62ΥΘ469Β7Θ-Ξ53)

         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3657.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

         Πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων:

         1)Μαθηματικών: τηλ.: 2610 996747, 2610 996748, 2610 996749 και 2610 996750

         Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

         e-mail: secr-math@math.upatras.gr 

         2)Eπιστήμης των Υλικών: τηλ.: 2610 997554

         Ιστότοπος: www.matersci.upatras.gr

         e-mail: secretariat@msci.upatras.gr , mscisecr@upatras.gr

3)Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών: τηλ.: 2610 996420

         Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr

         e-mail: secretary@ece.upatras.gr

4)Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: τηλ.: 2610 969400, 2610 969402

και 2610 969403

         Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

         e-mail: secretar@mech.upatras.gr

5)Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 και 2610 969114

         Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

         e-mail: secretary@med.upatras.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-02-2018.

27) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1231/Γ’/30-11-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Α)ΣΧΟΛΗ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

         Αρ. Προκήρυξης: 31120/25-07-2017

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων».

         Αρ. Προκήρυξης: 31063/25-07-2017

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ορυκτολογία».

         Αρ. Προκήρυξης: 31066/25-07-2017

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνικές Μέθοδοι Βελτίωσης Γεωλογικών Σχηματισμών».

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ

         Αρ. Προκήρυξης: 31070/25-07-2017

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά –ειδικά τεχνικά)».

Β)ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

         Αρ. Προκήρυξης: 30953/25-07-2017

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γλώσσες Προγραμματισμού».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

         Αρ. Προκήρυξης: 30817/25-07-2017

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μη Γραμμική Ανάλυση».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ. αριθ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

         Πληροφορίες στις Γραμματείες των Σχολών:

        1)Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: 210 7722064

        2)Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών: 210 7723997

        3)Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών: 210 7722023.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-02-2018.

28) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, (για τις ανάγκες αυτής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και στο Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 5μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, Καρδίτσα

1ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου (τ. κοινότητα

Φαναρίου, δ.ε. Ιθώμης, δ. Μουζακίου), Καρδίτσα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Λουκιανού 1, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ.κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου ή Ορφανιώτου Νικολέττας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 61564.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

 29) Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Α.Π. 9133/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Μεταφραστή Εσθονικής Γλώσσας με στοιχεία Προκήρυξης: CDT-AD5-2017/04

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο ανωτέρω Μεταφραστικό Κέντρο.

Πληροφορίες καθώς και για την αναζήτηση της σχετικής αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: http://cdt.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-01-2018.

30) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, σύμφωνα με το Α.Π. 9014/14-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Contract agent (M/F)

IT Officer (FG III) με στοιχεία Προκήρυξης: ECHA/CA/III/2017/006.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον Οργανισμό.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2018, (ώρα Ελσίνκι 12.00).

31) Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Ο Δήμος Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησης Υποψηφίων Δικηγόρων στο Γραφείο Νομικών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με 6μηνη διάρκεια άσκησης (από 15-01-2018 έως και 14-07-2018) με δυνατότητα 6μηνης παράτασης, 8ωρης εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενός (1) ατόμου ασκούμενου Υποψήφιου-ας Δικηγόρου στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δ. Βέροιας.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες της μιας, η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας/Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου,λαμβανομένων υπόψη του βαθμού του πτυχίου, του υπολειπόμενου χρόνου άσκησης καθώς και της δυνατότητας ευχερούς πρόσβασης στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας. Το όνομα του επιλεγέντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σχετικό υπόδειγμα επισυναπτόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της πρόσκλησης) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως στη διεύθυνση:

Δήμος Βέροιας, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 591 32, Βέροια Ημαθίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 23313 50523 στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων του Δήμου, (αρμόδια κ. Άννα Χατζηνικολάου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

32) Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας, Οδοκαθαριστών, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ηγουμενίτσας, Γραφείο Προσωπικού, Σουλίου 3, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26653 61160 και  26653 61156.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

33) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «”ΘΕΣΠΙΑ 2– ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Θετικών Επιστημών (ειδικότητας Φυσικού, Μαθηματικού, Γεωλόγου, Μηχανικού), Ε.Α.Α., Θησείο, Τ.Κ. 118 10, Αθήνα.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης έργων η 01-02-2018.

Αντικείμενο του Έργου:

Συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων νεφοϋψομέτρου.

 Συμμετοχή στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

υποβάλουν τις αιτήσεις – προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης …» (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, I. Μεταξά & Βασ. Παύλου, Λόφος Κουφού, Τ.Κ. 152 36, Πεντέλη Αττικής.

Πληροφορίες στο Δρα Χάρη Καμπεζίδη (Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harry@noa.gr

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-01-2018 (ώρα 14.00μ.μ.).

 34) Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος,

συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Ανθηρό Καρδίτσας

1ΠΕ Ψυχολόγων, Ανθηρό Καρδίτσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ.430 65, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Αθηνάς Τσίγκα).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24453 50410 και 24453 50413.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 04-01-2018 έως και 15-01-2018.

35) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων: Πρόσληψη 3 ατόμων

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων, που εδρεύει στα Φάρσαλα  της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Υδραυλικοί, Φάρσαλα Λάρισας

1ΔΕ Καταμετρητής, Φάρσαλα Λάρισας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων, Αχιλλέως 8, Τ.Κ. 403 00, Φάρσαλα Λάρισας, (υπόψη κ. Παπακώστα Παντελή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24910 25104.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2018 έως και 15-01-2018.

 36) Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»»,: Πρόσληψη 2 ατόμων

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών και Ψυχολογική Υποστήριξη» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου,  διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Γενικός Ιατρός, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

1ΠΕ Ψυχολόγος, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, (υπόψη κ.κ. Γκουλιούμη Μαρίας και Κιμπεζή Αικατερίνης).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22990 20178 και 22990 20124.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-01-2018 έως και 15-01-2018.

 37) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 3 ατόμων

 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Αμπελόκηποι Αθήνας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Διοικητικού, Πουλίου 6, Τ.Θ. 143 08, Τ.Κ. 115 10, Αμπελόκηποι, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Μαρίας Πασχάλη ή κ. Νικολάου Ανδριανάκη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1319108 και 213 1319194.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

38) Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων

 

Ο Δήμος Βύρωνα, που εδρεύει στο Βύρωνα της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων <<Άθλησης για Όλους 2017-2018>> με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως οκτώ (8) μηνών-(32 εβδομάδων) και όχι πέραν της 31-07-2018, με ωριαία αποζημίωση συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, διαφόρων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη και

πιστοποιημένη εμπειρία και επιμόρφωση σε αντίστοιχα προγράμματα Μυϊκής Ενδυνάμωσης για το Πρόγραμμα «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»  «Μυϊκή Ενδυνάμωση»

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής, διαφόρων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη και

πιστοποιημένη εμπειρία και επιμόρφωση σε αντίστοιχα προγράμματα

αεροβικής γυμναστικής, pilates, zumba, power yoga για το Πρόγραμμα «Αθλητισμός και Γυναίκα» «Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Βύρωνα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 1ος όροφος, Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33, Βύρωνας, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2008680-82, 213 2008684 και 213 2008619.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-01-2018 έως και 12-01-2018.

39) Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου φορτωτή,  Ανθηρό Καρδίτσας

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (JCB), Ανθηρό Καρδίτσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αργιθέας, Υπηρεσία Διοικητικού, Ανθηρό, Τ.Κ.430 65, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Καϊμακάμη Κων/νου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24453 50407 και 24453 50400.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-01-2018.

40) Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της Π.Ε. Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β με εξειδίκευση στις φορητές εικόνες, Κομοτηνή Ροδόπης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Αλ. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή Ροδόπης,

Ανατ. Μακεδονία –Θράκη, (υπόψη κ. Τάνιας Αγγορούδη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25310 22411 και 25310 21517.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2018 έως και 12-01-2018.

41) Δήμος Θηβαίων: Πρόσληψη 10 ατόμων

 

Ο Δήμος Θηβαίων, που εδρεύει στη Θήβα της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εποχιακών αναγκών Καθαριότητας, λόγω της  εορταστικής περιόδου, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη για το μήνα Ιανουάριο μέχρι 5 ημερομίσθια, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

10ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Ευρύτερη Περιοχή Δ. Θηβαίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δ. Θηβαίων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22623 50684.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-01-2018 έως και 09-01-2018.

42) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών: Πρόσληψη 1 ατόμου

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΕΚΕΤΑ/Ι.Ν.Ε.Β.), που εδρεύει στη Θέρμη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «HEADS LAB SERVICES» που χρηματοδοτείται από την Health Data Specialist IRELAND LIMITED, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, 2μηνης διάρκειας με δυνατή ανανέωση ή παράταση χωρίς περιορισμό μέχρι τη λήξη της πράξης, έκτακτου προσωπικού, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Βιολόγος, ΕΚΕΤΑ Θέρμη Θεσσαλονίκης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΙΝΕΒ-18-1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Μελέτη κυτταρικών διεργασιών σε πρότυπα συστήματα για την επικύρωση ομικών αναλύσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας/υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυναπτόμενη) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

είτε ταχυδρομικά,

είτε μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Ν.Ε.Β.)

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης

Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ένδειξη:

 «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2309/04-01-2018

Για το έργο “HEAD LAB SERVICES” 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 498272  ή στο e-mail: kopani@certh.gr

(Αρμόδια κ. Φωτεινή Κοπάνη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-01-2018, (ώρα 13.00μ.μ.) και

να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη.

43) Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.: Πρόσληψη Προσωπικού

Ο Όμιλος «Ελληνικά Πετρέλαια» Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για τις θέσεις Διπλωματούχων Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, ως εξής:

 • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί_ΧΗΜΜ-1
 • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί_ΧΗΜΜ-2
 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_ΗΛΜΗ-1
 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί_ΗΛΜΗ-2
 • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί_ΜΗΧΜ-1
 • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί_ΜΗΧΜ-2
 • Πτυχιούχοι Χημικοί_ΧΗΜ

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, ηλεκτρονικά και μόνο, τη συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.
 • Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
 • Να επισυνάψουν, ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή μορφή.
 • Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για έναν κωδικό θέσης.
 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού τρόπου που περιγράφεται ανωτέρω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-01-2018.

44) Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Π.Ε. Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία, Μυτιλήνη Λέσβου

1ΔΕ Σχεδιαστής με εξειδίκευση στην Σχεδιαστική Αποτύπωση Ανασκαφών, Μυτιλήνη Λέσβου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Τ.Κ. 811 31, Λέσβος, Μυτιλήνη, (υπόψη κ. Παχού Ευφροσύνης).

Πληροφορίες στο τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087,  fax: 22510 20745 & 22510 37414.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία (fax) εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (15-01-2018 και ώρα 15:00).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-01-2018 έως και 15-01-2018.

45) Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής/Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 131 ατόμων

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΣΑΜΟΥ & ΧΙΟΥ του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2010 (συγχρηματοδότηση από Ε.Ε. 75% & από Ελλάδα 25%), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της χρηματοδότησης, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

18 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ

4 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΑΚΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

20 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΑΛΙΜΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κατανομή Προσωπικού στο ΠΕΡΦ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ)

4 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΑΤΡΑ ΑΧΑЇΑΣ

7 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ΦΥΛΑΚΙΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΘΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ

2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΘΡΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΔΡΑΜΑΣ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ΞΑΝΘΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΞΑΝΘΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

7 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΛΕΣΒΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

4 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΣΑΜΟΥ, ΣΑΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

3 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΧΙΟΥ, ΧΙΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

4 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΛΕΡΟΥ, ΛΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

2 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

12 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικού), Κ.Υ. Ασύλου, ΑΘΗΝΑ

2 ΠΕ Μεταφραστών, Κ.Υ. Ασύλου, ΑΘΗΝΑ

2 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Κ.Υ. Ασύλου, ΑΘΗΝΑ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΑΛΙΜΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΛΕΣΒΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΣΑΜΟΥ, ΣΑΜΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΧΙΟΥ, ΧΙΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

1 ΤΕ Πληροφορικής (HARDWARE), Περιφ. Γραφείο Ασύλου ΛΕΡΟΥ, ΛΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην

ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα,

με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2017, (υπόψη κ. Μαρίας Σουλιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6988582 και 210 6988612.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-01-2018.

 

 

 

Σχόλια - Facebook Comments