....

ΕΣΡ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Η 24η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/9/2015, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.
2328/1995, το άρθρο 3 και το άρθρο 16 παρ.1 του Π. Δ/τος 77/2003- πιθανή παραβίαση αντικειμενικής και ισομερούς ενημέρωσης, μονομερής προβολή της θέσης υπέρ του «ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου,
το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 & 4 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010- ποιότητα προγράμματος, ευπρεπής και καλαίσθητη εκφορά λόγου- προστασία ανηλίκων. (Φ.477/2015) (εκπομπή «ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 6», 2/7/2015)
β) το άρθρο 45 παρ. 1 και 46 παρ. 2 του Π. Δ/τος 26/2012 και τα άρθρα 5 και 19 της ΚΥΑ 14602/2015- προβολή προεκλογικού μηνύματος εκτός πλαισίου εκλογικής νομοθεσίας. (Φ. 519/2015) (Δεκάλεπτο ΑΝΕΛ, 6/9/2015 19:00)Image and video hosting by TinyPic
2. Aκρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA CHANNEL», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν: α) το άρθρο 26 παρ. 4,5 του Π.Δ/τος 109/2010 και άρθρο 3 και 4 της
ΥΑ 6138/Ε/515/Ι/2000 – περί προστασίας ανηλίκων τηλεθεατών, στο άρθρο 2 παρ. 4 & 5 του Κανονισμού με αρ. 2/1991 – περί ευπρέπειας στην γλώσσα. (Φ. πρ. 472/2014)
(ελληνική σειρά «ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ» 3/11/2014) β) το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του Π.Δ/τος 77/2003 – περί ακρίβειας ειδήσεων και πανικού, το άρθρο 8 παρ. 1, τα άρθρα 14 & 15 του Π.Δ/τος 77/2003 – περί αντικειμενικότητας ειδήσεων, το άρθρο 16 παρ. 1 & 2 του Π.Δ/τος 77/2003 – περί ισοτιμίας και πολυφωνίας πολιτικών εκπομπών και τις σχετικές συστάσεις του ΕΣΡ της 29ης/6/2015 και
1ης/7/2015. (Φ.453/2015) (24ωρη ροή προγράμματος 30/6/2015) γ) το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 10 παρ. 1 της Σύμβασης της Ρώμης περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το άρθρο 19
παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά δικαιώματα, του άρθρου 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 2 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- ελευθερία έκφρασης, το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ΄ του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β΄ και γ΄ του Ν. 2328/1995, το άρθρο 3 παρ. 2α του Ν. 1730/1987- αντικειμενική και αμερόληπτη μετάδοση
πληροφοριών και ειδήσεων. (Φ. 470/2015) (εκπομπή «ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ», 2/7/2015) δ) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 11 παρ. 2 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 5 παρ. 1, το άρθρο 3 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003, την Οδηγία 1/2013, την Οδηγία 1/2006 και τη Σύσταση 1/2002 του ΕΣΡ, το άρθρο 14 παρ. 1 & 2, το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 11 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 2  παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση- ελευθερία έκφρασης και Τύπου. (Φ.216/2015) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 9/3/2015) ε) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 11 παρ. 2 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 5 παρ. 1, το άρθρο 3 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003, την Οδηγία 1/2013, την Οδηγία 1/2006 και τη Σύσταση 1/2002 του ΕΣΡ, το άρθρο 14 παρ. 1 & 2, το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 11 παρ. 1 του Χάρτη ΕΕ, το άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση- ελευθερία έκφρασης και Τύπου. (Φ.243/2015) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 17/3/2015)
στ) το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος, το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Π.Δ/τος 109/2010, την παράγραφο 30 της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ, το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α΄ και το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. α΄ του Κώδικα Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών και Άλλων Δημοσιογραφικών και Πολιτικών Εκπομπών , τα στοιχεία 1 και 2 της Υποδείξεως 1/2011 του ΕΣΡ – πληρότητα, ως έκφανση της συνταγματικής αρχής της αντικειμενικότητας. (Φ.397/2015) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 1/6/2015) ζ) το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του Π. Δ/τος 77/2003– περί πανικού και
σύγχυσης, το άρθρο 8 παρ. 1, το άρθρο 14 και το άρθρο 15 του του Π. Δ/τος 77/2003- περί ακρίβειας, αντικειμενικότητας, πολυμέρειας των ειδήσεων, το άρθρο 16 παρ. 1&2 του Π. Δ/τος 77/2003- πολιτικές εκπομπές σε προεκλογικές περιόδους, τη Σύσταση του ΕΣΡ προς τους σταθμούς της 29/6/2015. (Φ. 452/2015) (24ωρη ροή προγράμματος 29/6/2015) η)το άρθρο 3 του Π. Δ/τος 77/2003- αφαίρεση λόγου από ερωτώμενο
συνταξιούχο, πιθανή παραβίαση υποχρέωσης σεβασμού διαφόρων απόψεων, το άρθρο 9 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- πιθανή παραβίαση της υποχρεώσεως των σταθμών να συμπεριφέρονται δίκαια και με
αξιοπρέπεια στα συμμετέχοντα στις εκπομπές πρόσωπα. (Φ. 469/2015) (εκπομπή «Ελλάδα ώρα μηδέν», 2/7/2015) (τα α΄ έως ζ΄ από αναβολή 16/9/2015-άνευ κλητεύσεως)
3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, το άρθρο 1 παρ. 1 και το άρθρο 3 παρ. 22 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3592/2007, το άρθρο 11 παρ. 2 του Χάρτη ΕΕ, του άρθρου 5 παρ.1, του άρθρου 3 και του άρθρου 14 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, την Οδηγία 1/2013, την Οδηγία 1/2006 και τη Σύσταση 1/2002 του ΕΣΡ, το άρθρο 14 παρ. 1&2, το άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγματος, το άρθρο 11 παρ. 1 του Χάρτη της ΕΕ, το άρθρο 10 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2462/1997, το άρθρο 2 παρ. 2 του Π. Δ/τος 77/2003- αντικειμενική και με ίσους όρους ενημέρωση- ελευθερία έκφρασης και Τύπου. (Φ.219/2015) (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 9/3/2015) (από αναβολή 1/9/2015)
β) το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003 - διαπληκτισμός προσκεκλημένων, υποβάθμιση ποιότητας προγράμματος, το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003- προσβολή τιμής και αξιοπρέπειας προσκεκλημένων. (Φ. 462/2015) (Πρωινό ΑΝΤ1, 1/7/2015)
γ) το άρθρο 7 περ. ε του κανονισμού 2/1991- πιθανή παραπλάνηση κοινού από προβολή τυχερών παιγνίων με α) ανανεούμενης και επαναλαμβανομένης ένδειξης αντίστροφης μέτρησης και β) παράλειψη
συνεχούς εμφάνισης στην οθόνη χορηγούμενων βοηθειών. (Φ. 493/2015)  (εκπομπή «CALL AND WIN», 15/7/2015) (τα α΄και β΄από αναβολή 16/9/2015-άνευ κλητεύσεως)
4. Aκρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «E-TV», για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν:
α) το άρθρο 23 παρ. 1 του Π. Δ/τος 109/2010- υπέρβαση νομίμου ορίου διαφημίσεων. (Φ. 305/2015) (ροή προγράμματος 6/4/2015, 20:00-21:00)
β) το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 απρ. 1 περ. α΄ του Ν. 2328/1995 και το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010- προστασία ανηλίκων, προβολή τυχερού παιγνίου σε
απογευματινή ζώνη προγράμματος, το άρθρο 7 περ. ε του κανονισμού 2/1991- πιθανή παραπλάνηση κοινού από προβολή τυχερών παιγνίων με
α) ανανεούμενης και επαναλαμβανομένης ένδειξης αντίστροφης μέτρησης και β) παράλειψη συνεχούς εμφάνισης στην οθόνη χορηγούμενων βοηθειών.(Φ.492/2015) (εκπομπή «Puzzle tv», 5,6 & 7/8/2015 16:30-18:30)
5. Aκρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «KONTRA CHANNEL» Ν.Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση
των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 6 περ. δ΄ εδ. α΄του Ν. 2328/1995, το άρθρο 7 περ. ΣΤ΄ του Ν. 3592/2007, το άρθρο 5 παρ. 5 εδ. δ΄ του Ν. 3592/2007, το άρθρο 6 παρ. 13 περ. δ΄ του Ν.3592/2007-
μη τήρηση ενημερωτικού προγράμματος, μετάδοση ωριαίου δελτίου ειδήσεων και εκπομπής πολιτικής επικαιρότητας, το άρθρο 9 παρ. 1α του Ν. 2251/2994, το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η΄ του Π. Δ/τος 109/2010, το
άρθρο 2 παρ. 1 περ. ι΄ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1730/1987, τον Κανονισμό 3/1991 του ΕΣΡ, το άρθρο 2 περ. ιγ΄του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 12 παρ. 1 & 2 του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 5 του Π. Δ/τος 109/2010, την περίοδο 16 και 21της Οδηγίας 1/2011 του ΕΣΡ- συγκεκαλυμμένη τηλεοπτική διαφήμιση και τοποθέτηση προϊόντος. (Φ. 282/2015) (24 ωρη ροή προγράμματος 22/3/2015)
6. Aκρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «TRT» Ν. Λαρίσης, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2328/1995, το άρθρο 7 περ. ΣΤ΄ , το άρθρο 5 παρ. 5 και το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3592/2007, την Οδηγία 1/2009- μη τήρηση ενημερωτικού χαρακτήρα-δελτία ειδήσεων 1 ώρας, το άρθρο 9 παρ. 1α του Ν. 2251/1994, το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η΄ & ι΄
του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ του Π. Δ/τος 109/2010, το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1730/1987, τον Κανονισμό 3/1991, το άρθρο 21 παρ. 5 του Π. Δ/τος 109/2010- συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, διαφήμιση αστρολογίας, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 2 παρ. 5 και το άρθρο 9 παρ. 1&3 του Κανονισμού2/1991- ευπρεπής εκφορά λόγου. (Φ. 225/2015 & 285/2015)
(24ωρη ροή προγράμματος 1/2/2015 και 22/3/2015) (από αναβολή 16/9/2015-άνευ κλητεύσεως)
7. Aκρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «REAL FM» Ν. Αττικής, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 6 παρ. 12
του Ν. 2328/1995, το άρθρο 2 παρ. 1 του Π. Δ/τος 77/2003, το άρθρο 2 παρ. 4 του Π. Δ/τος 77/2003- χρήση βωμολοχικών εκφράσεων, ευπρέπεια λόγου, ποιότητα προγράμματος, το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, το άρθρο 26 παρ. 4 του Π. Δ/τος 109/2010- προστασία ανηλίκων. (Φ. 439/2015) (εκπομπές Γ. Τράγκα 29-30/6/2015) (από αναβολή 16/9/2015-άνευ κλητεύσεως)
8. Aκρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «RADIO FAROS 105,9» Ν. Κυκλάδων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με παράνομη δικτύωση και μη τήρηση υποχρεώσεων ενημερωτικού σταθμού. (Φ. 387/2015)
(από αναβολή 16/9/2015-άνευ κλητεύσεως)
9.Aκρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ 91,8» Ν. Μαγνησίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με αίτηση θεραπείας κατά της 217/2015 απόφασης του ΕΣΡ. (Φ.484/2015)
10. Aκρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού «SFERA FM 96,6» Ν. Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με έγκριση μεταβίβασης μετοχών του σταθμού. (πρ. 165/2014)

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments