_

Όλα τα νέα της Πέλλας LIVE

ΤΟ ΥΠΌ ΚΑΤΆΡΡΕΥΣΗ «ΣΠΊΤΙ» ΤΟΥ ΛΟΥΝΤΈΜΗ – ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΊΣΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΛΑΊΩΣΉ ΤΟΥ;

Πολιτισμός είναι ό,τι μας εκφράζει και μας χαρακτηρίζει και απ’ ότι φαίνεται δε μας χαρακτηρίζει η ύπαρξη πολιτισμού,