....

15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ FLYOVER

Οι 15 προτάσεις

Προκειμένου να αμβλυνθούν κατά το δυνατό, οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια και την κυκλοφορία του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από τα έργα κατασκευής του Flyover, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταθέτει τις εξής προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να μεριμνήσουν για την άμεση εφαρμογή τους:

1.Σύσταση ομάδας ειδικών επιστημόνων η οποία θα επιφορτιστεί με τις απαιτούμενες δράσεις και την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών εφαρμογής για την άμβλυνση των επιπτώσεων στην πόλη από την κατασκευή του Flyover.
2.Θέσπιση και κατοχύρωση για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που λειτουργούν στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της τηλεργασίας προκειμένου να μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος από τις μετακινήσεις των εργαζομένων σε καθημερινή βάση.
3.Τροποποίηση και προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.
4.Αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης.
5.Τοποθέτηση και λειτουργία πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων μέσω των οποίων θα γίνεται ενημέρωση για τους χρόνους διέλευσης μέσω των οδών του πολεοδομικού συγκροτήματος και της περιφερειακής οδού.
6.Πιστή εφαρμογή του ωραρίου φορτοεκφορτώσεων.

7.Αποκομιδή απορριμμάτων εκτός των ωρών αιχμής.
8.Απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων από την περιφερειακή οδό κατά τις ώρες αιχμής.
9.Τοποθέτηση καμερών σε σημεία που κρίνει σκόπιμο η Τροχαία, ώστε να υποβοηθηθεί στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στη μείωση της παράνομης στάθμευσης.
10.Εξασφάλιση διαδρόμου για τα ασθενοφόρα οχήματα μέσω του στρατοπέδου Καρατάσιου προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
11.Τοποθέτηση γερανοφόρων οχημάτων σε κατάλληλα σημεία στην περιφερειακή οδό για να παρεμβαίνουν άμεσα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
12.Παραχώρηση δημοσίων χώρων εντός του αστικού ιστού ή και στην περίμετρο για κατασκευή υπαίθριων χώρων στάθμευσης.
13.Ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΟΑΣΘ με προσωπικό και λεωφορεία και επιτάχυνση της παράδοσης του Μετρό σε λειτουργία.
14.Λήψη μέτρων για ταχύτερη υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα προτείνουμε να εξεταστεί από το Υπουργείο σας η δυνατότητα ο ανάδοχος να εργάζεται σε δύο τουλάχιστον βάρδιες - αν δεν είναι εφικτό σε 24ώρη βάση - και επτά ημέρες την εβδομάδα προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός υλοποίησης του έργου.
15.Αποστολή του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου σε όλους τους φορείς προκειμένου να είναι ενημερωμένοι και να μπορούν να παρακολουθούν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments