....

ΑΑΔΕ: ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ TAXIS, TAXISNET ΚΑΙ ELENXIS - ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Η ΑΑΔΕ προχωρά σταδιακά στην αντικατάστασή τους μετά την ένταξη του έργου του ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τίτλοι τέλους για το Taxis όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα, προδιαγράφει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη με την οποία εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης το νέο Taxis.

Το ίδιο ισχύει και για το taxisnet και elenxis, που λειτουργούν περισσότερα από 20 χρόνια. Η ΑΑΔΕ προχωρά σταδιακά στην αντικατάστασή τους μετά την ένταξη του έργου του ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα καλύψει τα κενά αξιοποιώντας τον τεράστιο όγκο δεδομένων για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και του λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Σκυλακάκη το έργο στοχεύει στην ενοποίηση, συλλογή και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της μη φορολογικής συμμόρφωσης αλλά και γενικά στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ προς τον φορολογούμενο. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ., ενώ το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο, τα οποία να αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.

Οι αλλαγές

1. Μητρώο Φορολογουμένων

2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

3. Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων

4. Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές

5. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου

6. Γνωστοποιήσεις - Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων

7. Ανάλυση Κινδύνων

8. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων

9. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης

10. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου
 

Πηγή: skai.gr

Σχόλια - Facebook Comments