....

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΚΔΉΛΩΣΗ

Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε ενημερωτική


εκδήλωση στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος «FLIGHT AND CONNECT
TOURISM»,  το οποίο υλοποιεί η Αερολέσχη Έδεσσας σε συνεργασία με την
Association  Aeroclub “MIRKO TODOROVSKI” s.Logovardi  BITOLA της
F.Y.R.O.M.,  στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού
Προγράμματος «Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας»
2007-2013

Η εκδήλωση θα γίνει στις 22-11-2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 πμ στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Έδεσσας.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments