....

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Λίγες μόνο μέρες μετά την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης και της ευθύνης αναθέτοντος εργολάβου έναντι των εργαζομένων, τα πάνω κάτω στην αγορά εργασίας αναμένεται να φέρει το αρμόδιο υπουργείο με διατάξεις που θα ενσωματωθούν στον αναπτυξιακό νόμο και οι οποίες -μεταξύ άλλων- επαναφέρουν την πρωτοκαθεδρία των επιχειρησιακών συμβάσεων, βάζοντας εκ νέου στο περιθώριο τις κλαδικές.

 

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, δύο είναι οι δυνατότητες εξαίρεσης επιχειρήσεων από την ισχύ των κλαδικών συμβάσεων:

 
  • Η πρώτη, αφορά σε επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα βιωσιμότητας (όπως “κόκκινος δανεισμός”, διαδικασία εξυγίανσης και πτώχευση).
  •     Η δεύτερη δυνατότητα, αφορά στην επιλογή των κοινωνικών εταίρων να προβλέψουν εξαίρεση για ειδικές κατηγορίες (όπως νεοφυείς επιχειρήσεις από νέους ηλικίας έως 25 ετών, όσεςδραστηριοποιούνται σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας).

Το μέτρο, θα εφαρμοστεί από την ψήφιση της σχετικής διάταξης και μετά, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν να μειώσουν τη λειτουργική τους δαπάνη, αφού θα μειώσουν τους μισθούς. Συνήθως στις κλαδικές συμβάσεις έχουν συμφωνηθεί αποδοχές 15% – 20% υψηλότερες από ό,τι στις επιχειρησιακές. Άρα, αυτόματα το συγκεκριμένο μέτρο που δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση να καταστρατηγεί μια κλαδική σύμβαση, θα επιφέρει μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων.

Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η επιχείρηση να μη μειώσει τις θέσεις εργασίας και να μη χορηγεί μισθούς που υπολείπονται των κατώτατων ορίων (650 ευρώ μικτά).

Εξάλλου η κυβέρνηση προχωράει και στη χρονική οριοθέτηση της μη καταβολής της μισθοδοσίας στους δυο μήνες στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την ρύθμιση προσδιορίζεται χρονικά πότε η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη θεωρείται αξιόλογη και αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Στο σχέδιο νόμου θα περιλαμβάνονται και οι εξής παρεμβάσεις:

– Αύξηση κατά 10% του κόστους για την επιπλέον εργασία όσων απασχολούνται με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Στην πράξη, θα θεσμοθετηθεί η υπερωρία στη μερική απασχόληση και στις λοιπές ευέλικτες μορφές εργασίας, με προσαύξηση 10% του κόστους για τον εργοδότη και αντίστοιχη αύξηση του ημερομίσθιου για τον εργαζόμενο.

– Δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών, όπου θα υπάρχει πλήρης καταγραφή  όλων των στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και των οργανώσεων των εργοδοτών.

– Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές, και διαιτητικές αποφάσεις) και θα έχουν πρόσβαση σε αυτές το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

– Εισαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα ενεργοποιείται αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση σε έναν κλάδο και δεν θα έχει επιτευχθεί η συμμετοχή του 51% από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του. Η μη επίτευξη απαρτίας, θα «ανοίγει τον δρόμο», ώστε να ακολουθήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 Αλλαγή του τρόπου αναγγελίας όσων έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και του επιχειρησιακού σωματείου στους εργαζόμενους.

– Επαναφορά της διάταξης που προέβλεπε ότι δεν γίνονταν δεκτές οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και της διάταξης που όριζε ότι η υποβολή ΑΠΔ δεν γίνεται δεκτή μέσω Διαδικτύου εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

– Εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» όσων απασχολούνται με δελτία παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει πλήρης καταγραφή των εργαζομένων στη χώρα.

– Χορήγηση προσωρινής άδειας εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών για όσο χρόνο καθυστερεί η εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δικαιολογητικών τους για την παραμονή τους ή όχι στη χώρα. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριστεί σημαντικά η αδήλωτη εργασία.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments