....

ΑΡΝΙΣΣΑ : ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (PHOTOS)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ:
Από 31.03 – 03.04.2016 ομάδα Ελβετών παλαιοπεριβαλλοντολόγων από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Βέρνης, με επικεφαλής τον Καθηγητή Andre Lotter, πραγματοποιεί με την αξιοποίηση ειδικού εξοπλισμού σειρά δειγματοληψιών από τον πυθμένα της Βεγορίτιδας Λίμνης στην περιοχή της Άρνισσας.
Η ερευνητική αυτή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος που αφορά τις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας και στοχεύει στη συλλογή στοιχείων προκειμένου να αξιοποιηθούν στην ανασύνθεση του περιβάλλοντος της περιοχής κατά την προϊστορική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η εργαστηριακή ανάλυση των ιζημάτων από τον πυθμένα της λίμνης αναμένεται να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κλιματολογική εξέλιξη και την ανάπτυξη της βλάστησης της περιοχής - πιθανώς ακόμα και σε ετήσια βάση - για πολλές χιλιάδες χρόνια πριν τη σημερινή εποχή.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω παλαιοπεριβαλλοντικών μελετών θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος, το οποίο σχεδιάζεται από τα Πανεπιστήμια της Βέρνης και της Ζυρίχης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας και αφορά στη μελέτη των λιμναίων προϊστορικών οικισμών της Νότιας Βαλκανικής. Σημαντικό κομμάτι των δράσεων αφορά στην ανασύνθεση του παλαιοπεριβάλλοντος της περιοχής των Τεσσάρων Λιμνών (Βεγορίτιδας, Πετρών, Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης) κατά τη Νεολιθική Εποχή (6.500 – 3.200 π.Χ.) και τη συσχέτιση των δεδομένων με τα στοιχεία από τις αρχαιολογικές ανασκαφές των τελευταίων ετών στους λιμναίους οικισμούς της περιοχής των Αναργύρων.

Γιαγκούλης Τρύφων
Αρχαιολόγος
Υποψ. διδ. Ινστιτούτου Αρχαιολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Βέρνης

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments