....

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020 αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών στον ΕΦΚΑ.Με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου και με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020 αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού (9,6%), οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες εισφορές ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2023 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν. 

Παράλληλα, με απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ παρατείνεται, μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023, η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο οι εισφορές των ασφαλιστικών κλάσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων  για τα χρόνια 2023 και 2024 προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη μεταβολής μισθών της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή στο 9,6% για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Ο κορμός του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι διανεμητικός. Η αναπροσαρμογή των εισφορών είναι απαραίτητη προκειμένου αφενός μεν οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών να τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στο μέλλον, αφετέρου δε να διατηρούνται οι δημοσιονομικές ισορροπίες με δεδομένη την αύξηση των συντάξεων που λαμβάνει χώρα μετά από 12 χρόνια».

Τα ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης και υπέρ αγροτικής εστίας των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ - αγροτών προσαυξάνονται κατά 9,6% και διαμορφώνονται, από 1/1/2023, ως εξής:
1η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 99,78 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 2,19 ευρώ
2η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 120,61 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 2,19 ευρώ
3η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 152,41 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 3,29 ευρώ
4η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 191,88 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 3,29 ευρώ
5η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 239,03 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 4,39 ευρώ
6η κατηγορία ποσά εισφορών κύριας σύνταξης 323,45 ευρώ, ποσά εισφορών Αγροτικής Εστίας 6,58 ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες και εισφορές κλάδου υγείας του πρώην ΟΓΑ:
Ποσά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης
1η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 31,80 ευρώ
2η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 38,38 ευρώ
3η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 38,38 ευρώ
4η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 38,38 ευρώ
5η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 38,38 ευρώ
6η κατηγορία Υγείας σε χρήμα 3,29 ευρώ, Υγείας σε είδος 38,38 ευρώ

Παϊσιάδης Σταύρος

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments