....

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Τσιρώνη συνάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης στο γραφείο του πρώτου στο Υπουργείο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος.

 

Ο κ. Θεοδωρίδης στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Τσιρώνη συζήτησαν για το συντονισμό ενεργειών επείγοντος χαρακτήρα για τη διαχείριση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας.

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης έθεσε στο πλαίσιο της συζήτησης με τον κ. Υπουργό το θεσμικό πλαίσιο, έκανε μια σύντομη αναφορά στην υδρολογική κατάσταση της λίμνης Βεγορίτιδας και διατύπωσε προτάσεις λήψης προσωρινών μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσω του αρμόδιου Υπουργείου και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη έχουν ως εξής:

 

1. Η θεσμοθέτηση από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος μίας ευέλικτης Συντονιστικής Επιτροπής με Αποφασιστική Αρμοδιότητα για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της στάθμης της Λίμνης Βεγορίτιδας (με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας, των Δήμων Αμυνταίου, Έδεσσας και Σκύδρας, της ΔΕΗ και, ενδεχομένως, της κοινωνίας των πολιτών)

 

2. Η δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης σε μία ή περισσότερες θέσεις, βαθμονομημένης, πακτωμένης στο βυθό, σταδίας μέτρησης του υψομέτρου της στάθμης της επιφάνειας της λίμνης την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν τόσο οι συναρμόδιες αρχές και φορείς, όσο και οι κάτοικοι της περιοχής και κάθε ενδιαφερόμενος

 

3. Η εκπόνηση ειδικής μελέτης η οποία θα αξιολογεί τις δυνητικές περιβαλλοντικές και οικολογικές επιπτώσεις από τη λήψη μέτρων διαχείρισης της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας (συμπεριλαμβανομένου του νομικού/θεσμικού πλαισίου) στα οικοσυστήματα και τους πληθυσμούς της Λίμνης Άγρα (π.χ. επιπτώσεις στην αναπαραγωγή ιχθυοπληθυσμών).

 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις του κ. Αντιπεριφερειάρχη ώστε να εφαρμοστούν βιώσιμες λύσεις για το σημαντικό ζήτημα της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας και των επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments