Δίδακτρα στα δημόσια σχολεία!Image and video hosting by TinyPic

Είτε πρόκειται για δίδακτρα είτε για ενισχυτική διδασκαλία μετά το πρωινό πρόγραμμα, είναι ντροπή να προτείνεται κάτι τέτοιο από βουλευτή της κυβέρνησης. Η μόρφωση των παιδιών είναι χρέος της πολιτείας και οι μορφωμένοι πολίτες πρώτα απ'όλα ωφελούν το κράτος. Το κέρδος από την παιδεία μόνο οικονομικό δεν είναι.