....

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3Β «ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214

Ανάρτηση  αρχικών  καταστάσεων κατάταξης δικαιούχων-επιλαχόντων-απορριπτόμενων της Δράσης

2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 « Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 2007-2013 από την ΕΥΕ-ΠΑΑ  Ανταγωνιστικότητα

 

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή 28-03-2014  αναρτήθηκαν στα Γραφεία του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πέλλας αρχικές καταστάσεις κατάταξης δικαιούχων-επιλαχόντων-απορριπτόμενων της Δράσης 2.3Β «Σύστημα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης στην Παραγωγή Σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 των  υπ΄αριθμ.16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρο 11 της αρ.12805/11-09-2012 ΚΥΑ η υποβολή ενστάσεων πραγματοποιείται εντός δέκα εργασίμων ημερών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Πλατεία Πίκπα , 58100 Γιαννιτσά, τηλ.2381352314,2381352319).

                                                           

                                                               

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments