....

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος ζητά η Δημοκρατική Αριστερά

με σχετική ερώτηση την οποία κατέθεσε στη Βουλή. Οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ αναφέρουν στην ερώτησή τους ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, στις διατάξεις του που αφορούν ζητήματα όπως το εκλογικό σύστημα, τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων, την υπουργική ευθύνη και τη βουλευτική ασυλία (με κατάργηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών), την «πλήρη διάκριση των εξουσιών» και την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα δημοψηφίσματα, τον έλεγχο της λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα (προς την κατεύθυνση της ενίσχυσής τους), τον αριθμό των βουλευτών, τις σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους, το ασυμβίβαστο των βουλευτικών και υπουργικών καθηκόντων, την αναγκαία κατά τη ΔΗΜΑΡ αποτροπή της πρόωρης λήξης της τετραετίας για τη διενέργεια εκλογών κ.λπ.

«Επειδή η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε με το ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, είναι φανερό ότι έχει παρέλθει εδώ και ένα χρόνο η απαγορευτική πενταετία. Άρα οποιαδήποτε στιγμή -τηρώντας τις διαδικασίες του άρθρου 110- είναι δυνατή η έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με το άρθρο 110Σ η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος ολοκληρώνεται σε δύο βουλευτικές περιόδους, η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης από την παρούσα Βουλή σημαίνει, αναγκαστικά, ότι η πολιτικά και θεσμικά αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση αναστέλλεται για απαράδεκτα πολύ χρόνο» σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στην επερώτηση της ΔΗΜΑΡ. Αναλυτικά η επερώτηση των βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς, έχει ως εξής:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέμα: Συνταγματική Αναθεώρηση
1. Ως προς το χρόνο αναθεώρησης 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 110 §6) η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να εκκινήσει αφού παρέλθει 5ετία από την περαίωση της προηγούμενης.
Επειδή η προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώθηκε με το ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων είναι φανερό ότι έχει παρέλθει εδώ και ένα χρόνο η απαγορευτική πενταετία. Άρα οποιαδήποτε στιγμή – τηρώντας τις διαδικασίες του άρθρου 110 – είναι δυνατή η έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας. Δεδομένου μάλιστα ότι σύμφωνα με το άρθρο 110Σ η διαδικασία αναθεώρηση του Συντάγματος ολοκληρώνεται σε δύο βουλευτικές περιόδους, η μη εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης από την παρούσα βουλή σημαίνει, αναγκαστικά, ότι η πολιτικά και θεσμικά αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση αναστέλλεται για απαράδεκτα πολύ χρόνο. Η ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, από τη στιγμή που όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν διαπιστώσει αδυναμίες και ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων, βαίνει τελικά σε βάρος της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και της ίδιας της Δημοκρατίας.

2. Ως προς τις αναθεωρητέες διατάξεις
Η ΔΗΜΑΡ έχει πολλές φορές διατυπώσει τις προτάσεις του κόμματος για το ποιες συνταγματικές διατάξεις πρέπει να εισαχθούν στον προβλεπόμενο θεσμικό διάλογο στη Βουλή με σκοπό την ενδεχόμενη αναθεώρησή τους.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυρίως:
· Το εκλογικό σύστημα
· Η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων
· Η ευθύνη των Υπουργών
· Η βουλευτική ασυλία
· Η πλήρης διάκριση των εξουσιών
· Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας
· Τα δημοψηφίσματα
· Ο έλεγχος στη λειτουργία των ΜΜΕ
· Η ενίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων
· Η κατάργηση του άρθρου 86 Σ (ποινική ευθύνη μελών της Κυβέρνησης)
Επίσης τίθενται ζητήματα όπως η συνταγματική καθιέρωση αποτρεπτικών μηχανισμών για πρόωρη λήξη της τετραετίας ως χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, ο αριθμός των βουλευτών, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων, η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, οι σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους.
3. Οι επί μέρους προτάσεις της ΔΗΜΑΡ είναι συνοπτικά:
(1) Ως προς το εκλογικό σύστημα (άρθρο 54 §1 Σ) (Είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής και της κατάτμησης των μεγάλων περιφερειών – έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση)
(2) Ως προς το πολιτικό χρήμα (άρθρο 29 Σ) (Έχει κατατεθεί πρόταση της ΔΗΜΑΡ)
(3) Ως προς τη βουλευτική ασυλία (άρθρο 61 §1 Σ) (Υπάρχει πρόταση της ΔΗΜΑΡ)
(4) Ως προς τη διάκριση των εξουσιών (άρθρο 26Σ) η ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι το σχετικό άρθρο πρέπει να εμπλουτισθεί με ειδικότερες αναφορές και απαγορεύσεις.
(5) Ως προς τις αρμοδιότητες του ΠτΔ (άρθρα 30-50 Σ) η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι συμβάλλει στην ισορροπία του πολιτεύματος η αύξηση των αρμοδιοτήτων του ΠτΔ, καθώς το Πρωθυπουργικοκεντρικό σύστημα οδήγησε σε πολλές στρεβλώσεις. 
Λόγω της πολιτειακής και θεσμικής σπουδαιότητας του θέματος στο σημείο αυτό απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των κομμάτων.
(6) Ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας των ΜΜΕ (άρθρα 14-15 Σ) η ΔΗΜΑΡ θεωρεί αναγκαία την επανεξέταση ορισμένων διατάξεων διαφάνειας, νομιμότητας και ευθύνης υπό το πρίσμα και των νέων τεχνολογιών όπως τα social media κλπ.
(7) Ως προς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (άρθρο 21) η ΔΗΜΑΡ κρίνει σκόπιμη τη ρητή κατοχύρωση ενός αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος για όλους τους πολίτες που θα ενισχύσει το προστατευτικό πεδίο τους, ενώ ως προς τα εργασιακά δικαιώματα προτείνει τη συνταγματική θωράκιση της συλλογικής αυτονομίας.
(8) Ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος (άρθρο 110) προτείνεται να απαλειφθεί η παράγραφος 6 προκειμένου να μην απαιτείται η παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση προηγούμενης αναθεώρησης για την έναρξη νέας αναθεωρητικής πρωτοβουλίας.
Ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα που προτείνουμε να τεθούν υπό συζήτηση, η ΔΗΜΑΡ έχει κατά καιρούς διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες προτίθεται να εμπλουτίσει και να επικαιροποιήσει εφόσον συμφωνηθεί να συμπεριληφθούν στην σχετική ατζέντα.
4. Η ΔΗΜΑΡ πιστεύει ότι οι συνταγματικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού μας Χάρτη, στην αποκατάσταση της πολιτικής νομιμοποίησης του συστήματος διακυβέρνησης και στη βελτίωση της λειτουργίας τόσο του πολιτικοδιοικητικού μας συστήματος όσο και των δημοκρατικών μας θεσμών.
Κατόπιν των ανωτέρω, επερωτάται ο υπουργός:
1) Γιατί δεν έχει ήδη δρομολογήσει την Συνταγματική Αναθεώρηση παρά τις δεκάδες περί τούτου ανακοινώσεις και την παρέλευση ήδη ενός και πλέον έτους από τη λήξη της απαγορευτικής πενταετίας;
2) Γιατί δεν αποφασίζει πότε θα υλοποιηθεί η δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή κατά τη διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης (10-10-14) για τη συνταγματική αναθεώρηση;
3) Γιατί δεν έχει δρομολογήσει διαδικασίες για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση;
Οι επερωτώντες βουλευτές
Κουβέλης Φώτιος
Αναγνωστάκης Δημήτρης
Γιαννακάκη Μαρία
Κυρίτσης Γιώργος
Ξηροτύρη  Ασημίνα
Πανούσης Ιωάννης
Ρεπούση Μαρία
Τσούκαλης Νίκος
Φούντα Νίκη
Ψύρρας Θωμάς

 

www.eklogika.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments