....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-1-2024

<--break->

Ταχ.Δ/νση 

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

F A X

:

:

:

:

:

Δημαρχείο, Αριδαία

584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ

Γερακάρη Ζαχαρούλα

23843-50232

23840-21226

 Σας προσκαλούμε στον αγιασμό και την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17.30 , στην αίθουσα Δ.Σ. η οποία θα προηγηθεί της προγραμματισμένης ειδικής συνεδρίασης του προϋπολογισμού.

 

 

 

 

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,  που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», την  Τρίτη  23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00 (6.00'μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

 «Ψήφιση Προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2024

του Δήμου Αλμωπίας».

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 

 

 

ΠΡΟΣ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Τα  Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμου Αλμωπίας

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

1. κ.  Κωτσόπουλος Δημήτριος

2. κα Λαζάρου – Παπαδοπούλου Σταυρούλα

3. κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

4. κ. Θεολόγου Ιωάννης

5. κ. Γιάντσης Δημήτριος

6. κ. Μπάτσης Χρήστος  

Και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: (Εφόσον ειδοποιηθείτε για να έρθετε στη συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): κ.κ. Σαββίδης Γεώργιος, Ολλανδέζου Όλγα, Σαμαράς Θεόδωρος, Χατζηδημητριάδης Γεώργιος, Χατζηγιαννίδης Χρήστος και Κετικίδης Ιωάννης.

-   ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 (παρ.8 αρθρο 75 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18)

- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

                                                                                           

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

   Συμμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας οικ. Έτους 2024, σύμφωνα με την

Αριθμ.93/18-01-2024 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

2

 Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2024, που ενσωματώνει πλέον την αριθμ.93/18-01-2024 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 

3

 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

4

 Έγκριση πρακτικού V για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

5

 Έκθεση απολογισμού των επικοινωνιακών δράσεων έτους 2023.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments