....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, (Αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της ΔΕ.Υ.Α.Α. Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»), που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   06η   του μηνός  Νοεμβρίου,  έτους  2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ü 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο .

1ο :

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

2ο :

Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων βορειοδυτικού άξονα (Πρόμαχοι, Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Β)Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(Εισηγητής : κ. Κετικίδης Ιωάννης)

 

3ο :

Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Β) Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(Εισηγητής : κ. Κετικίδης Ιωάννης)

 

4ο :

Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων κεντροδυτικού άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Β)Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

(Εισηγητής : κ. Κετικίδης Ιωάννης)

 

5ο :

Α)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων Θηριόπετρας, Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Β)Έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 (Εισηγητής : κ. Κετικίδης Ιωάννης)

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments