....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,

που θα γίνει στο  Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την   14η   του μηνός  Νοεμβρίου,  έτους  2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα   19:00΄ (7.00 μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

 «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας έτους 2015 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2015».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments