....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-5-2023

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τριτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο

Αναμόρφωση Στοχοθεσίας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2023.

2ο

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2023.

3ο

Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 8113/10-5-2023 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

4ο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει

5ο

Επιλογή  υδρονομέων άρδευσης Δήμου Αλμωπίας για την αρδευτική περίοδο έτους 2023

6ο

Έγκριση επέκτασης του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλμωπίας.

7ο

Ακύρωση της με αριθ. 66/2023 Απόφασης Δ.Σ. – Εκ νέου λήψη απόφασης

8ο

Έγκριση 1ου Σ.Π. (Συγκριτικού Πίνακα εργασιών) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ"

9ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

10ο

Έγκριση 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Μαθητικής Εστίας".

11ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), λόγω Αναθεώρησης (2ης), του έργου με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

12ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"».

13ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο "Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας"

14ο

Έγκριση Τροποποίησης της από 22-07-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη "Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμου Αλμωπίας", ως προς το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια της σύμβασης.

15ο

Έγκριση σύστασης της Επιτροπής διαπίστωσης και αποκατάστασης ζημιών λόγω απρόβλεπτων συμβάντων πολιτικής προστασίας του  Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2023.

16ο

Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτου εντός του οικισμού Μεγαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

 

17ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική  Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

18ο

Πρόγραμμα μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2023-2024

19ο

Αναστολή απόφασης συγχώνευσης σχολικών μονάδων Εξαπλατάνου Θηριόπετρας.

20ο

Έγκριση της με αριθ. 17/2023 Απόφασης ΚΕ.Κ.Π.- Α. περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΚΕ.Κ.Π.- Α. Δήμου Αλμωπίας

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments