....

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

   

 

 

Μετά την από 07-02-2024 υπογραφή της σύμβασης «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας»

 η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Λοχαγού Πασσιά απέναντι από το σχολικό συγκρότημα (2ο Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ Αριδαίας), όπου ήδη έχουν εκκινήσει οι εργασίες των συμβάσεων «Αναβάθμιση πεζοδρομίων επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην πόλη της Αριδαίας» & «Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας» και επειδή, αν και κάθε μία από αυτές αφορούν σε έργο ενιαίο, αυτόνομο και λειτουργικά αυτοτελές,  χρήζουν κοινής αντιμετώπισης στο κομμάτι της απορροής των όμβριων υδάτων.

Συνεπώς, για το διάστημα μέχρι την έγκριση του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο της σύμβασης «Ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Αριδαίας» με τα υψόμετρα του φυσικού εδάφους, έχουν ανασταλεί όλες οι κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες θα εκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

 

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments