....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΜΕ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 10-10-2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00΄, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Συμπληρωματική κατανομή). (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Αθανασίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments