....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης περιοχής «Λόγγου» Έδεσσας.
 2. Αντικατάσταση ή μη δένδρων Ακακίας ποικ. Κων/πόλεως στην Έδεσσα.
 3. Αντικατάσταση ή μη δένδρων του πεζοδρομίου στην αφετηρία των ταξί επί της οδού Δημοκρατίας.
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου».
 5. Έγκριση της μελέτης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας».
 6. Παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου Μεσημερίου».
 7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Βεγορίτιδας».
 8. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΙΖ΄ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για την υλοποίηση του υποέργου ¨Αρχαιολογική έρευνα¨ στο πλαίσιο του έργου ¨Αποκατάσταση οικίας Τσάμη στο Βαρόσι¨ Δήμου Έδεσσας. 
 9. Αποδοχή δωρεάς εν ζωή 40,00 τ.μ. εξ αδιαιρέτου ενός αγρού με αριθμό τεμαχίου 220, συνολικού εμβαδού 7.625 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Άρνισσας.
 10. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης έργου ΟΤΑ από τον ιδιώτη Κων/νο Σταυρόπουλο» και λήψη νέας απόφασης.
 11. Τροποποίηση μέρους της Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής Κισόρτσι στα Ο.Τ. 408, 408α, 419, 420 και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στα σημεία συναρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου με την προτεινόμενη επέκταση στην Έδεσσα.
 12. Προσχώρηση του Δήμου Έδεσσας στους όρους και συμφωνίες της από 30.12.2013 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 για το έτος 2013».
 13. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.
 14. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 290/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας».
 15. Διαγραφή ή μη οφειλών από τέλη και αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Καταρρακτών.
 16. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων έτους 2014, προϋπολογισμού έως 5.869,41€ (άρθρ. 15 του Π.Δ. 171/87).
 17. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2014, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€ (άρθρ. 16 του Π.Δ. 171/87).
 18. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Δημοτικών Προμηθειών – Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.
 19. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου για το έτος 2014.
 20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου για το έτος 2014.
 21. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2014.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 23. Μερική ανάκληση των υπ΄αριθμ. 12/2001 και 113/2005 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βεγορίτιδας που αφορούν εκποιήσεις δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Παναγίτσας.
 24. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου Έδεσσας.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments