....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-9-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την Τρίτη  19 Σεπτεμβρίου 2023 κατά το διάστημα από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας). 
  3. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).  
  4. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).  
  5. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης και θυρών εισόδου νέου γηπέδου στην περιοχή Πασά – Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).  

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα παραπάνω θέματα αφορούν έγκριση παρατάσεων έργων και προμηθειών, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή προγράμματα Υπουργείων, και εν όψη της ανάγκης ενημέρωσης των αντίστοιχων Διαχειριστικών Αρχών λόγο λήξης της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, θα πρέπει να συζητηθούν το συντομότερο δυνατόν.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments