....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6-11-2023

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας, του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση με Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων καδών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 769.999,93 € (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).
 2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 
 4. Έγκριση της αριθμ. 61/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
 5. Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).
 6. Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 244/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκμετάλλευση συστάδων Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Παναγίτσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 2. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 3. Έγκρισης της 5ης Τροποποίησης της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘’Χουνκιάρ Τζαμί’’ στην Έδεσσα» (Β’ Φάση) (ΥΠΟ2) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

 

 

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments