....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 18.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Επικύρωση πρακτικών της 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2014.

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΟΔΟΥ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ».

Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Μετατροπή μίας θέσης στάθμευσης σε θέση ΑμΕΑ (Ρ-72) επί της οδού Φιλίππου στην Έδεσσα.

Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόμου στον οικισμό Κερασιά της Τ.Κ. Καρυδιάς.

      Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου πυρασφάλειας  συνοικίας Βαρόσι».

               Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και οικονομική επιχορήγηση - διάθεση πίστωσης στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                     

 1. 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και οικονομική επιχορήγηση - διάθεση πίστωσης στo Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

      Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

               Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού και μείωση ή μη των τελών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις τρίτεκνες οικογένειες.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                     

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) και μείωση ή μη των τελών για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τις τρίτεκνες οικογένειες.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                     

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Επιβολή ημερήσιου τέλους για τη χρήση χώρου στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                     

 1. Εξέταση αιτημάτων για εκποίηση δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Παναγίτσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας.

                  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                             

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Έγκριση πρόσληψης χειριστή μηχανημάτων έργου με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας για τη στέγαση της έδρας της Σχολής Γονέων Ν. Πέλλας.

Εισηγητής: Δ/νση Παιδείας

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας, για το οικον. έτος 2013.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

 1. Ορισμός μελών Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4235/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 233 του Ν. 4281/2014.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιτροπή ¨Εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή¨  και καθορισμός του αριθμού των αδειών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιτροπή για τη μεταφορά των μαθητών.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».

                  Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Εκλογή αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας».

                  Εισηγητής: Δήμαρχος

 

- Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 • Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2015.

      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments