....

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6-2-2023

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥNΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

           

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),  και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17.30΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2022.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

 

       Την 6η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πέλλας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, έτους 2022.

Καλούμε τους θεσμοθετημένους συλλογικούς φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, παρακαλώ να μας ενημερώσουν (τηλ. 2381350783 κα Πασιαλή Ουρανία), προκειμένου να τους σταλεί η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη σύνδεση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments