....

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ: Η ΑΝ.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2015

Πραγματοποιήθηκε στις 31/10 το δημοτικό συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αρχικά θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά το γεγονός

πως τα θέματα δίνονται στους δημοτικούς συμβούλους όσο αργότερα επιτρέπει η νομοθεσία δυσκολεύοντας πολύ τη διαδικασία προετοιμασίας.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα εστιάσουμε σε δύο. Αναφερόμαστε στο θέμα με αύξοντα αριθμό 1, «Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το 2015» και στο θέμα με αύξοντα αριθμό 10, «Κατά αρχήν λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση καινοτομίας ιχθυοκαλλιέργειας». Το παρόν δελτίο Τύπου, θα ασχοληθεί με το τεχνικό πρόγραμμα. Σε επόμενο δελτίο Τύπου θα αναφερθούμε και στην πρόταση καινοτομίας.

Υποβάθμιση του θέματος και της διαδικασίας

Στη συνεδρίαση κατατέθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2015. Η εισήγηση έγινε από τον κ. Δεληγιαννίδη ο οποίος δεν υπήρξε ιδιαίτερα διαφωτιστικός για το θέμα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, κάποια στιγμή το λόγο πήρε ο δήμαρχος κ. Στάμκος και είπε κάτι που εμάς ως Κίνηση μας άφησε άφωνους. Ισχυρίστηκε πως το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός δεν είναι σημαντικά θέματα για το δήμο! Η δήλωση αυτή εκτός του ότι είναι εκτός πραγματικότητας, υποβάθμισε αυτόματα τη διαδικασία. Αυτό που ακολούθησε σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το σώμα, καθώς η κουβέντα αναλώθηκε σε ένα… καυτό θέμα για το δήμο, τη μη κατασκευή κολυμβητηρίου το 2005-2006. Οι προσωπικές αναφορές και επιθέσεις έδιναν και έπαιρναν ανάμεσα σε συμβούλους της πλειοψηφίας και της μείζονος αντιπολίτευσης, οι τόνοι ανέβηκαν πολλές φορές και μετά από περίπου μιάμιση ώρα το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε από την πλειοψηφία και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ «εποικοδομητική» συζήτηση.

Καταψήφιση – Τι θα έπρεπε να είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα

Η ΑΝ.Α.Σ.Α. Πέλλας καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα ως ανεδαφικό, χωρίς ουσιαστική στόχευση και αντιαναπτυξιακό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του  Δήμου είναι μια πολιτική, αλλά και νομική υποχρέωση της  Δημοτικής Αρχής, που πηγάζει από τον Κώδικα των Ο.Τ.Α.. Συνεπώς, πρέπει να αποτελεί ένα πολιτικό κείμενο και όχι απλά ένα υπηρεσιακό έγγραφο, στο οποίο να φαίνεται καθαρά ο προγραμματισμός και το σχέδιο της δημοτικής αρχής για τα έργα, τις μελέτες και τις προμήθειες, που προτίθεται να κάνει ή να συνεχίσει την  εκτέλεσή τους μέσα στο επόμενο έτος.

Ως πολιτικό κείμενο πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει το σκεπτικό και την αιτιολόγηση των έργων (π.χ. γιατί να γίνουν, τι εξυπηρετούν, πώς θα γίνουν τα συγκεκριμένα έργα κ.λπ.).

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, λοιπόν, κατατίθεται στο Δ.Σ. από την διοικούσα τον Δήμο παράταξη και όχι από την Τεχνική Υπηρεσία και δεν αποτελεί απλά μια καταγραφή αναγκών (απαραίτητη, ίσως, αλλά όχι αρκετή) ή ευχών για την εκτέλεση έργων!

Γι’ αυτό και ο νόμος απαιτεί από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή να καταγράφει στο Τεχνικό Πρόγραμμα τα έργα ιεραρχημένα και με προτεραιότητα εκτέλεσής τους, κάτι που κατά την άποψή μας θα έπρεπε να γίνεται και με τη συμμετοχή των δημοτών μέσα από  θεσμοθετημένες διαδικασίες διαλόγου, συνελεύσεων και επιτροπών. Αντί αυτού, οι δημότες ούτε καν ενημερώνονται για τα τεχνικά έργα και την προτεραιότητα τους.

Ανάλυση – Εξαγωγή συμπερασμάτων

Αυτά που δεν μπορέσαμε να πούμε στο δημοτικό συμβούλιο (για πολλούς λόγους) θα τα αναλύσουμε στο παρόν δελτίο ώστε να δώσουμε και στους συνδημότες μας μια εικόνα για το τεχνικό πρόγραμμα.

Το συνολικό κόστος του τεχνικού προγράμματος είναι 8.334.189.44 ευρώ. Το 51,23% του προγράμματος αποτελεί το έργο νούμερο 12, «Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Πενταπλάτανος του Δήμου Πέλλας» με κόστος 4.270.000 ευρώ (51,23%), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ . Το πρόγραμμα αποτελείται από 62 (συν το ΧΑΔΑ) έργα. Από αυτά τα 25 είναι νέα έργα (21,64% του κόστους) και τα 37 είναι συνεχιζόμενα (27,12% του κόστους).

Από τα συνεχιζόμενα έργα τα 33 υπήρχαν και στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα ως συνεχιζόμενα (δηλαδή μας έρχονται από χρόνια πριν) και μόλις τα τέσσερα ήταν νέα έργα του περσινού προγράμματος. Το κόστος των 37 συνεχιζόμενων έργων την περσινή χρονιά ήταν 3.052.115,18 ευρώ. Η πίστωση που δόθηκε στα έργα αυτά ήταν 1.039.243,31 ευρώ, δηλαδή καλύφθηκε το 34% της χρηματοδότησης. Σημαντικό είναι εδώ να τονίσουμε πως τα 490.000 ευρώ, περίπου τα μισά, εκταμιεύθηκαν για ένα και μόνο έργο του οποίου η οριστική παραλαβή εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε και ήταν χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Για κάποιο λόγο το έργο βρίσκεται και στο νέο πρόγραμμα στον αριθμό 56, με απαιτούμενη πίστωση 10.000 ευρώ. Είναι το έργο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών – πεζοδρομίων – χώρων πράσινου περιοχής παλαιών σφαγείων έως Δημαρχείο».

Δεκαεννιά (19) έργα δεν χρηματοδοτήθηκαν καθόλου πέρυσι ενώ η χρηματοδότηση των υπολοίπων ήταν αναιμική, εκτός από ορισμένα έργα που πραγματοποιούνται μέσω ΣΑΤΑ, Ταμείου συνοχής ή Leader. Τα έργα που προβλέπονται από ίδιους πόρους έχουν αναιμική έως μηδαμινή πρόοδο. Ένα συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτές τις παρατηρήσεις είναι πως ο δήμος δεν έχει λάβει καμία πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθεί με ίδιους πόρους. Από τα συνεχιζόμενα έργα, αυτά για τα οποία είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση από ίδιους πόρους (Ι.Π.) για το 2014, ήταν ύψους 371.666,88 ευρώ. Εκταμιεύτηκε τελικά ποσό 242.568,32 ευρώ, ήτοι 65,26%. Ο Δήμος Πέλλας, δηλαδή, χρηματοδότησε έργα από Ι.Π. για το 2014, που το ύψος της χρηματοδότησης δεν ξεπέρασε τις 250.000 ευρώ! Για το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 έχουν προβλεφθεί νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους, ύψους 1.226.850 ευρώ. Μαζί με τα συνεχιζόμενα το ποσό φθάνει στα 1.598.516 ευρώ. Τα συμπεράσματα για το αν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν, εύκολα εξάγονται.

Ο Δήμος Πέλλας στραγγαλίζοντας την ανάπτυξη των υποδομών του δήμου, μένοντας από αδρανής έως υποτακτικός στα κελεύσματα της τρόικας για δραστική μείωση της χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης , καθώς αποδέχεται την κατάσταση, μπορούμε να πούμε πως είναι από τους πρώτους σε προθυμία που εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική διάλυσης όχι μόνο αδιαμαρτύρητα, αλλά μάλλον με ευχαρίστηση και πίστη πως κάνει το σωστό. Κάποιοι είναι προφανώς υπερήφανοι για αυτό, τα αποτελέσματα πάντως έχουν αρχίσει να φαίνονται και είναι τραγικά. Μηδενικές αναπτυξιακές προοπτικές, απουσία διεκδίκησης του μεριδίου που αναλογεί στο δήμο μας σχετικά με τα όποια περιφερειακά έργα προγραμματίζονται (βλ. νέο ρυθμιστικό με ένταξη σιδηροδρομικής γραμμής, διεκδίκηση ολοκλήρωσης εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Φλώρινας στην περιοχή μας κ.α.), απουσία οράματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καθαρά διαχειριστική δημοτική αρχή, που είναι πρόθυμη να λειτουργήσει με ό,τι πόρους αποφασίσει η κεντρική διοίκηση του κράτους αδιαφορώντας αν αυτή η πολιτική βουλιάζει ακόμα περισσότερο το δήμο μας, ενδιαφερόμενη μόνο να παραμείνει στην διοίκηση καμαρώνοντας για τα αξιώματα.

Επειδή οι εκλογές δεν έχει πολύ καιρό που έγιναν θα θυμίσουμε τι έλεγε ο κ. Στάμκος στις προεκλογικές του ομιλίες:

«… Δεν θέλω να σας κουράσω σήμερα με αναφορές σε προγράμματα και αριθμούς. Δύο κουβέντες μόνο. Μέχρι σήμερα πετύχαμε να δημοπρατήσουμε, να υλοποιήσουμε και να εντάξουμε νέα έργα 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα επόμενα χρόνια σχεδιάζουμε την ένταξη έργων ΕΣΠΑ πάνω από 100.000.000 ευρώ που θα διοχετευτούν κυρίως στην αξιοποίηση των απορριμμάτων, τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τους αγρότες, και τη βελτίωση του οδικού δικτύου και των αστικών υποδομών για την ενίσχυση του τουρισμού.

Υποδομές, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, υποδομές για την ανάπτυξη. Αυτός είναι ο ρόλος του Δήμου! Να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προκόψουν οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι επιχειρηματίες…»


Το απόσπασμα είναι από την ομιλία του κ. Στάμκου στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου, στον πεζόδρομο Γιαννιτσών. Να μιλήσουμε για τα έργα που δημοπρατήθηκαν, υλοποιήθηκαν και εντάχθηκαν ύψους 65.000.000 ευρώ; Πραγματικά θα θέλαμε να μας τα αριθμήσει και να λάβουμε γνώση για αυτό το όργιο επενδύσεων που γίνεται μάλλον στα κρυφά, αφού κανείς δεν τα βλέπει. Να μιλήσουμε για τα 100.000.000 ευρώ που μας περιμένουν στη γωνία; Στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα εντάχθηκε μόνο ένα έργο, ύψους 4.270.000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ. Περιμένουμε να ενταχθούν και τα υπόλοιπα έργα ύψους 95.730.000 ευρώ σε μια περίοδο τεσσάρων ετών. Αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο από το 2016 πρέπει να εντάσσονται έργα ύψους 23.932.500 ευρώ! Πάντως δε θα  επιμείνουμε στα μελλοντικά. Επιθυμούμε να ενημερώσει η δημοτική αρχή τους πολίτες για τα έργα 65.000.000 ευρώ που έχουν ήδη ενταχθεί, υλοποιηθεί και δημοπρατηθεί.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments