....

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (Πνευματικό Κέντρο - Βόρεια πτέρυγα), θα συνέλθει σε  τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π , με τα παρακάτω  θέματα  της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση σε σώμα .

2. Ορισμός Πρακτικογράφου.

3. Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου, διαχειριστή και ταμία.

4. Αμοιβή προέδρου και  αποζημίωση  μελών Δ Σ.

5. Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αποτελεσμάτων .

6. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων-εργασιών-μελετών-προμηθειών.

7. Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.

8. Ορισμός επιτροπής  πρόσληψης  προσωπικού.

9.Καθορισμός μηνιαίας καταβολής τροφείων  στα  ΚΔΑΠ ( εκτός ΕΣΠΑ)

10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή-τριας  στο Ωδείο.

11. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη καλλιτεχνικής διευθύντριας –χορεύτριας  στη σχολή χορού.

12. Διάφορα  θέματα –αιτήσεις.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments