....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

κι ώρα 13:00΄, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :

1)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ειρήνη Γιαννακίδου).

2)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αναστάσιος Αδαμίδης).

3)Ενημέρωση  για την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας που προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο στη θέση Δημοτικό Δ. Σκύδρας».

4)Ενημέρωση  για την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Διαβίβαση φακέλου  για την ανανέωση – επικαιροποίηση  της  με αρ.πρ.7687/11- 7- 2008 απόφασης ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Κ.Μ. για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη μονάδα επεξεργασίας φρούτων της ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments