....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΣΚΥΔΡΑΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 κι ώρα 13:00΄,

μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με την εξής θεματολογία :

1)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αθανάσιος Τζιζαερλής).

2)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Σουμέλα Ξανθοπούλου).

3)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Χρήστος Συσούρκας).

4)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γεωργία Παναγιωτίδου).

5)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Γεώργιος Κούλης).

6)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ελισάβετ Ασλανίδου).

7)Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Άννα Φαντίδου).

8)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων (Ελένη Μάστορα).

9)Καθορισμός επιτρεπόμενου αριθμού αδειών εγκατάστασης οίκων ανοχής.

10)Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Τοπικής Κοινότητας Καλής.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments