....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Με τα παρακάτω τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη, πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 14/11/2014, κι ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

1)Έγκριση γ΄τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 2014.

2)Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014.

3)Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 30.000€. για πρόληψη κι αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α., αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

4)Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. ποσού 35.783,55€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, κατανομή και ψήφιση ποσού 46.528,59€ για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

5)Αποδοχή χρηματοδότησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ποσού 15.833€ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

6)Οικονομική ενίσχυση ενδεών.

7)Οικονομική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου για τις ανάγκες του συσσιτίου.

8)Κλήρωση για ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων  που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων.

9)Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

10)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.

11)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών συντήρησης οχημάτων.

12)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών.

13)Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή τουαλετών 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας.

14)Αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση του τεμαχίου 265Γ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Αρσενίου για κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.

15)Επικαιροποίηση των αρ.293/2011,298/2011 και 299/2011αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση της Δημάρχου Σκύδρας για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης των δημοτικών εκτάσεων στους νόμιμα δικαιούχους στον τέως Δήμο Μενηίδας.

16)Ορισμός μελών( τακτικού κι αναπληρωματικού ) από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ».

17)Ορισμόςμελών (τακτικού κι αναπληρωματικού) από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πέλλας Α.Ε.

18)Ορισμός μελών (τακτικού κι αναπληρωματικού) από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιτροπή εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή.

19)Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.

20)Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης του δημοσίου στην Τ.Κ. Προφήτη Ηλία.

21)Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης του δημοσίου στην Τ.Κ. Σεβαστειανών.

22)Ανάθεση υπηρεσίας (χειρισμός καλαθοφόρου) στον υπάλληλο του Δήμου Δημήτρη Βασιλειάδη.

23)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλυβίων στον αθλητικό σύλλογο «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ».

24)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του  γηπέδου της Τ.Κ. Άσπρου στον αθλητικό σύλλογο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ».

25)Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Καλής στο σωματείο «HELLENIC CLUB STRATEGO M.AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

26)Έγκριση της αρ.90/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Καλής.

27)Διάθεση αθλητικών χώρων για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ποδοσφαίρου του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων.

28)Άδεια INTERNET σε κατάστημα στην Τ.Κ.Ανύδρου.

29)Άδεια τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα στη Σκύδρα.

30)Έγκριση παράτασης άδειας περιπτέρου.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments