....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 κι ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Στάθη Ανδρεάδη και με τα εξής είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Αναμόρφωση προϋπολογισμού για συνεχιζόμενα έργα, εργασίες.

2)Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης ποσού 36.712,00 €, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Πετριάς, περιοχή Βάλτος, Δήμου Σκύδρας».

3)Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ποσού 132.808,98 € για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

4)Αναμόρφωση προϋπολογισμού για οφειλές.

5)Έγκριση Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 2013.

6)Δημοτικά τέλη (διαγραφή ποσού).

7)Έγκριση της αριθ.58/2013 απόφασης ΔΕΥΑΣ.

8)Έγκριση της αριθ.59/2013 απόφασης ΔΕΥΑΣ.

9)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Σκύδρας.

10)Ορισμός επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου Δήμου Σκύδρας.

11)Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Σκύδρας».

12)Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων.

13)Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών.

14)Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών σιδήρου για φωτιστικά σώματα και παγκάκια.

15)Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυροδέματος και λοιπόν υλικών.

16)Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων.

17)Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

18)Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή περιφερειακής αντιπλημμυρικής τάφρου Προφήτη Ηλία.

19)Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία».

20)Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Δήμου Σκύδρας».

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments