....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-5-2016

Με τα παρακάτω δέκα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 16/5/2016 κι ώρα 19:30΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

 1. Έγκριση της αριθ. 43/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σκύδρας.
 2. Έγκριση της αριθ. 22/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τοποθέτηση                 πλαστικών μειωτήρων ταχύτητας και πινακίδων ορίων ταχύτητας.
 3. Έγκριση της αριθ. 37/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την δημιουργία θέσεων παρκινγκ.
 4. Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Αγροτική οδοποιία».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σκύδρας».
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία».
 8. Διοικητική αποβολή στην  Τ.Κ. Καλής.
 9. Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2016.
 10. Αποδοχή ποσού 60.140,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Β’ κατανομή 2016), κατανομή στις δύο σχολικές επιτροπές, ψήφιση πίστωσης.
 11. Έγκριση επαύξησης ισχύος στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Ριζού, στην οδό 19ης Μαΐου της Δ.Κ. Σκύδρας και χορήγηση νέας παροχής στην Τ.Κ. Μανδάλου συνολικής αξίας 1.598,25 ευρώ.
 12. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2016 σύμφωνα με την ΚΥΑ  26945/31-7-2015 για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δήμων οικ. έτους 2016-  τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης και σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 6 της ιδίας.
 13. Έγκριση της αριθ. 120/2015 απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής  περί ολικής   κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής ,  μισθώματος στην Τ.Κ. Άσπρου.
 14. Εκμίσθωση με δημοπρασία τμήματος της δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Ανύδρου με αριθ.974α έκτασης 4.000 τμ.
 15. Έγκριση φιλοξενίας οκτώ  εθελοντών κτηνιάτρων με δύο διανυκτερεύσεις για εμβολιασμούς στειρώσεις αδέσποτων ζώων, ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 16. Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους με το αρ.9108/24-3-2016 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών.
 17. Έγκριση ή μη μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε με θέμα «Το προσφυγικό» που διοργανώνεται στη Σάμο στις 2,3 και 4 Ιουνίου 2016.
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments