....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με τα παρακάτω είκοσι εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει, την Τρίτη 14/10/2014 κι ώρα 19:00’,

 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

1)Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

2)Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων κι αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

3)Οικονομικές ενισχύσεις ενδεών.

4)Εκπροσώπηση Δήμου Σκύδρας για συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς.

5)Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος στο κυλικείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας.

6)Διαγραφές δημοτικών τελών.

7)Ψήφιση πίστωσης για εκδηλώσεις της εθνικής γιορτής 28ης Οκτωβρίου.

8)Έγκριση της αριθ.73/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9)Έγκριση της αριθ.74/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10)Έγκριση της αριθ.75/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11)Έγκριση της αριθ.76/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

12)Έγκριση της αριθ.77/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

13)Έγκριση της αριθ.78/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Σκύδρας σε Συνεδριακό Κέντρο».

15)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Σεβαστειανών – Μαυροβουνίου – Λουτροχωρίου Δ. Σκύδρας».

16)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής – Ανύδρου – Πρ.Ηλία – Μανδάλου Δ. Σκύδρας».

17)Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δάφνης – Λιποχωρίου – Πετριάς Δ. Σκύδρας».

18) Έγκριση για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής – Καλλίπολης – Μανδάλου».

19)Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων με προϋπολογισμό άνω των 5.869,41€.

20)Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παραλαβή μικρών έργων έως 5.869,41€.

21)Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

22)Παραχώρηση χρήσης του 7Α Ο.Τ. Σκύδρας στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» για την κατασκευή του 4ου Νηπιαγωγείου Σκύδρας.

23)Εκλογή αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας.

24)Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Έδεσσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών από το δασικό εργοστάσιο Καλαμπάκας.

25)Πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

26)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου Σκύδρας στο σύλλογο «Αθλητική Ακαδημία Σκύδρας».

27)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Δημοτικού Σταδίου Σκύδρας στο σύλλογο «Δόξα Ριζού».

28)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση αίθουσας στον πολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο Σκύδρας «’Αγιος Ιωάννης Πρόδρομος».

29)Παραχώρηση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Σεβαστειανών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 284 Ν.3852/2010.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments