....

ΔΗΜΟΣΙΟ: ΞΕΚΙΝΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Πράσινο φως για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας στο Δημόσιο άναψε το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

 

 

Με την εγκύκλιο αυτή του ΥΠΕΣ, κατά το πρώτο στάδιο καλούνται οι φορείς για την υποβολή αιτημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει άμεσα, πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, έχουν:

• τα Υπουργεία,

• οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού,

• οι Ανεξάρτητες Αρχές,

• οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

• τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης,

• τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης,

• οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και

• τα Δικαστήρια.

Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας- πρωτογενώς στην εφαρμογή.

Κατά το δεύτερο στάδιο:

• Τα Υπουργεία ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, των περιφερειακών τους υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

• Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα και τα αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς και των εποπτευόμενων από τους ΟΤΑ Νομικών Προσώπων.

• Οι Ανεξάρτητες Αρχές ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα.

 

 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή/και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ). Αναλυτικότερα:

Καλούνται οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να καταχωρίσουν τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο από 29/1/2024 έως και τις 11/2/2024. Ακολούθως, το δεύτερο στάδιο θα εκκινήσει στις 12/2/2024 και θα ολοκληρωθεί στις 21/2/2024.

Σχόλια - Facebook Comments