....

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

2014 κι ώρα12:00, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής δέκα έξι  θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή αντιπλημμυρικού φρεατίου».

2)Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή ράμπας συντήρησης οχημάτων».

3)Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομών ασφάλτου στη Δημοτική Κοινότητα Σκύδρας.

4)Απευθείας ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών διατάξεων».

5)Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Δήμου Σκύδρας».

6)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπόν υλικών».

7)Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας σωλήνων και υλικών για επιδιόρθωση βλαβών από θεομηνίες».

8)Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού κι αποκατάστασης αντιπλημμυρικών ρεμάτων λόγω θεομηνίας».

9)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων».

10)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

11)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης οχημάτων».

12)Επιστροφή παραβόλου ένστασης του έργου «Κατασκευή περιφερειακής αντιπλημμυρικής τάφρου στην Τ.Κ. Προφήτη Ηλία».

13)Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας «Προμήθεια υγρών καυσίμων».

14)Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον καθορισμό τιμής μονάδας από το Εφετείο για αποζημίωση έκτασης.

15)Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας κατά την εκδίκαση της αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «Εξουζίδης Δ. Μιχαήλ οικοδομικές εργασίες – εμπορία ξυλείας – υλικά οικοδομών» που εδρεύει στο Μαυροβούνι κατά του Δήμου Σκύδρας.

16)Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας κατά την εκδίκαση της αγωγής των: 1)Όλγας Σιδηροπούλου  κλπ. κατά του Δήμου Σκύδρας.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments