....

ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο,

τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 κι ώρα10:00, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Κατερίνας Ιγνατιάδου  Δημάρχου Σκύδρας, με τα εξής πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

2)Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της έφεσης του Δήμου Σκύδρας κατά του Κωνσταντίνου Στρατηλάτη, δικηγόρου Δ.Σ.Θ.(Α.Μ.:6233), κατοίκου Θεσσαλονίκης.

3)Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της έφεσης του Κωνσταντίνου Στρατηλάτη, δικηγόρου Δ.Σ.Θ.(Α.Μ.:6233), κατοίκου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Σκύδρας.

4)Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 28/2014 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκύδρας του Παναγιώτη Περπερίδη κατά του Δήμου Σκύδρας, την !3η Ιανουαρίου 2015.

5)Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της αρ. κατάθεσης 29/2014 αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σκύδρας του Κυριάκου Περπερίδη κατά του Δήμου Σκύδρας, την 13η Ιανουαρίου 2015. 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments