....

Δ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ & ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ -ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από το Δήμο Αλμωπίας ανακοινώνεται ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του  Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/ τ. Α΄/ 13-4-2023) Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 - Προσθήκη άρθρου 79Α στον ν. 3852/2010, θα πραγματοποιηθούν Ειδικές Συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Φούστανης και Πολυκάρπης με θέμα: ¨ Εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023¨.

 

 

Για το Δήμο Αλμωπίας

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσιμτσιρίδης Γεώργιος

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments