....

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

<--break-><--break->

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ |

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πρόλογος: Χαρίδημος Κ. Τσούκας
Σειρά:  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η αξιόπιστη τεκμηρίωση των δημόσιων πολιτικών και η τόνωση της δημοκρατικής ταυτότητας των αποφάσεων αποτελούν συστατικά στοιχεία του σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης. Όσο όμως η «διακυβέρνηση» εξομοιώνεται με μια κυβερνητική «τεχνολογία», που κατέχουν μόνον οι ειδικοί του «κυβερνάν», τόσο μεγαλώνει η απόσταση από τη δημοκρατική εκδοχή της, που αποδίδει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο βίο και τη συναινετική διαμόρφωση των πολιτικών. Αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο ισοζύγιο ανάμεσα στο «δημοκρατικό-συμμετοχικό» και το «αριστοκρατικό-τεχνοκρατικό» παράδειγμα διαπερνά όλες τις σύγχρονες εκδοχές διακυβέρνησης.
Η διαλεκτική ένταση ανάμεσα στη δημοκρατική συμπαραγωγή πολιτικών και την τεχνοκρατική κυριαρχία των «ειδικών» προκαλεί, εν τέλει, την ανάγκη για μια νέα, πιο λειτουργική, σύνθεση των δύο παραδειγμάτων. Αυτή θα συνδυάζει με επιλεκτικό τρόπο -στο αξιακό και το οργανωτικό πεδίο- στοιχεία του «ύστερου Επιτελικού Κράτους», του αφηγήματος περί «προοδευτικής διακυβέρνησης» και του ρεύματος της «τεκμηριωμένης διακυβέρνησης». Στο «πολυαρχικό» αυτό πρότυπο συναντώνται και συνδυάζονται διαφορετικές αρχές, παραδοχές και τεχνικές, προκειμένου να επιτυγχάνονται αποτελεσματικότερα οι δημόσιοι στόχοι της ίσης ευημερίας.
ΙSBN 978-960-02-4078-8, Σχήμα 14x21, Σελίδες 566, Τιμή €30,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Βάρος: 676gr, Eκδοση Αθήνα 2023
 
O συγγραφέας
Ο Απόστολος Παπατόλιας είναι Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre, Ειδικός Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO). Διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα στο Δημόσιο Δίκαιο (Paris ΙΙ) και τη Θεωρία του Δικαίου (Paris Χ), ενώ έχει διατελέσει Eρευνητής του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας (1992-1995). Το διδακτορικό του με τίτλο “Conception mecaniste et conception normative de la Constitution” δημοσιεύθηκε στην Eυρωπαϊκή Σειρά Μελετών Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου «Bibliothèque Europeenne» (Sakkoulas / Bruylant 2000). Έχει διατελέσει Νομάρχης Μαγνησίας (2006- 2010), Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (2011-2014), Σύμβουλος του ΑΣΕΠ (2016-2022) και Πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο (2017-2019). Έχει διδάξει «Θεωρία του Κράτους» στο Πανεπιστήμιο της Nanterre (1992-1995), ενώ από το 2016 διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο και Διοικητική Επιστήμη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Άλλα έργα του στα ελληνικά: Πολιτική και Διοίκηση (Παπαζήση 2010), Η αξιοκρατία ως αρχή και ως δικαίωμα (Παπαζήση 2019), Η “επόμενη μέρα” του εθνικού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού (Παπαζήση 2020) και Θεωρία και Πράξη του Επιτελικού Κράτους (Σάκκουλας 2021).
 
 
 


 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ |
ΑΖΑΪΖΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  |
Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ RENE DESCARTES |

 
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΖΑΪΖΕΣ

Η ΗΘΙΚH ΦΙΛΟΣΟΦIΑ ΤΟΥ RENE DESCARTES
Ο θεμελιώδης ρόλος της γενναιοφροσύνης

Πρόλογος: Γιάννης Πρελορέντζος
Σειρά: δια-ΛΟΓΟΣ / Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη - Μελέτες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Τα Πάθη της Ψυχής (1649) είναι το τελευταίο έργο του σπουδαίου φιλοσόφου René Descartes (1596-1650), στο οποίο ο γάλλος στοχαστής, επιχειρεί να θεμελιώσει την ηθική του με επιστημονικό τρόπο.
Μια πρώτη ρητή αναφορά σε ζητήματα ηθικής φύσεως γίνεται από τον Descartes στον Λόγο περί της Μεθόδου (1637) με τη διατύπωση των κανόνων της λεγόμενης προσωρινής ηθικής. Ωστόσο, στα Πάθη της Ψυχής, με θεμέλιο λίθο την αξιωματικά ελεύθερη βούληση και με σημαντικότερο πάθος τον θαυμασμό, ο Descartes θα διατυπώσει το κυρίως μέρος της ηθικής του φιλοσοφίας συγκροτώντας ένα σύστημα ρύθμισης των παθών, το οποίο θα βασίζεται στη δύναμη του ορθού Λόγου και στη βαθιά πίστη στις ανθρώπινες δυνατότητες. Για τον Descartes η κατάκτηση της ευδαιμονίας προϋποθέτει την άμβλυνση και, ει δυνατόν, την κατανίκηση των δυσάρεστων παθών μας.
Η γενναιοφροσύνη, η σημαντικότερη έννοια της καρτεσιανής ηθικής και η πρωταρχική θεραπεία για τις ανωφελείς επιθυμίες, είναι πάθος και μετατρέπεται σε αρετή, όταν το πάθος αυτό γίνεται έξη.
ΙSBN 978-960-02-4137-2, Σχήμα 14x21, Σελίδες 212, Τιμή €15,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Βάρος: 283gr, Έκδοση Αθήνα 2023
 
O συγγραφέας
Ο Αλέξανδρος Αζαϊζές είναι κάτοχος διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» (ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφίας») του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφιος διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα: Η φιλοσοφική πραγμάτευση του θυμικού στον νεότερο ευρωπαϊκό ορθολογισμό: Από τον René Descartes στον Baruch Spinoza εκπονείται υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γιάννη Πρελορέντζου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη νεότερη φιλοσοφία, κυρίως σε ζητήματα ηθικής και στις θεωρίες περί παθών. Έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε εγχώρια και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
 


 

 

Σχόλια - Facebook Comments