......

ΈΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, εκτάκτως σήμερα  Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 κι ώρα 13:30΄, με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.

2.Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο Δήμο Σκύδρας».

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments