....

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ως «παράπλευρη απώλεια» στη μάχη κατά των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εμφάνιση ελλείμματος στα οικονομικά του ΕΦΚΑ. 

Η συνεχιζόμενη μείωση των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης είχε ως «παράπλευρη απώλεια» την εμφάνιση ελλείμματος στον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, παρά την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των εσόδων, από την αύξηση της απασχόλησης.

 

Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναφέρεται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Και αποκαλύπτει ότι για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 εμφανίζει έλλειμμα 15 εκατ. ευρώ, με το αποτέλεσμα να υπολείπεται κατά 749 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 (πλεόνασμα 734 εκατ. ευρώ), καθώς τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,5 δισ. ευρώ, όμως, και οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2,1 δισ. ευρώ (κυρίως λόγω των αυξημένων καταβολών συντάξεων).

Ειδικότερα, στο εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, τα έσοδα από εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών είναι αυξημένα κατά 484 εκατ. ευρώ, οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αυξημένες κατά 400 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις υπέρ τρίτων είναι αυξημένες κατά 506 εκατ. ευρώ, ενώ τα άλλα έσοδα είναι μειωμένα κατά 38 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες κατά 1.046 εκατ. ευρώ (η δαπάνη για την καταβολή κύριων συντάξεων είναι αυξημένη κατά 854 εκατ. ευρώ, η δαπάνη για την καταβολή επικουρικών συντάξεων είναι αυξημένη κατά 192 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας τη μείωση του αριθμού των εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων συντάξεων κατά τη διάρκεια του Β' τριμήνου 2023. Οι άλλες παροχές και εφάπαξ είναι αυξημένες κατά 255 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις προς τρίτους είναι αυξημένες κατά 440 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες αυξημένες κατά 359 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Ιουνίου 2023, ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε 2.765.947 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.443.330 συνταξιούχους), αριθμός αυξημένος σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2022 (2.716.826 συντάξεις σε 2.424.748 συνταξιούχους), αλλά και σε σχέση με τον Μάρτιο 2023, που καταβλήθηκαν 2.743.861 συντάξεις (σε 2.438.346 συνταξιούχους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεση του Γραφείου ο e-ΕΦΚΑ, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης συνέχισε να μειώνεται, από 64.651 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 58 εκατ. ευρώ) στο τέλος του 1ου τριμήνου 2023 σε 62.182 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 52 εκατ. ευρώ) στο τέλος του 2ου τριμήνου 2023, όταν οι εκκρεμείς αιτήσεις στο τέλος του 2ου τριμήνου 2022 ήταν 95.357, με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 106 εκατ. ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις συνταξιοδότησης μειώθηκαν επίσης, από 48.183 στο τέλος Μαρτίου 2023 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 81,3 εκατ. ευρώ) σε 41.620 στο τέλος Ιουνίου 2023 (και εκτιμώμενη δαπάνη 80,6 εκατ. ευρώ), ενώ στο τέλος Ιουνίου 2022 ήταν 66.456 ληξιπρόθεσμες αιτήσεις με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 127,1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στον κλάδο επικουρικής σύνταξης, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης εμφανίζεται μειωμένος στο τέλος Ιουνίου 2023 σε σχέση με τον Μάρτιο 2023, από 104.417 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 187 εκατ. ευρώ) σε 103.875 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 186 εκατ. ευρώ), αλλά και σε σχέση με το α' εξάμηνο 2022 (126.719 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 227 εκατ. ευρώ). Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις επικουρικής σύνταξης είναι αυξημένες στο τέλος του β' τριμήνου 2023, από 67.616 στο τέλος Μαρτίου 2023 (με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 121 εκατ. ευρώ), σε 83.635 αιτήσεις στο τέλος Ιουνίου 2023 (με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 150 εκατ. ευρώ).

Ρούλα Σαλούρου salourou@euro2day.gr

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments