....

ΈΤΣΙ Θ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ

Η υπόθεση αυτή , δείχνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την ΑΜΕΣΗ ανάγκη σύστασης και λειτουργίας ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ στην Ελλάδα . Οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων περί αντισυνταγματικότητας και συνταγματικότητας , συνιστούν ΜΟΝΟ νομολογία που δεν είναι δεσμευτική στην τελική και δεν συνιστά νομοθετική εξουσία όπερ σημαίνει ότι , ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ η ύψιστη βεβαιότητα - εγκυρότητα στην Ελλάδα, στο εάν νόμος, πράξη ή απόφαση είναι Συνταγματική ή όχι.

Αυτό συνεπώς που πρέπει να ισχύει σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία ,  η διάκριση των εξουσιών, δεν είναι ¨ολοκληρωμένο¨ στην Ελλάδα αφού , η δικαστική εξουσία υπολείπεται της λειτουργίας ενός τέτοιου δικαστηρίου. Το λόγο , ήδη τον έχετε καταλάβει.

Γιατί χρειαζόταν Συνταγματικό Δικαστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση;

Το γεγονός ότι η επιβολή του προστίμου αυτού των 100 ευρώ  - κάθε μήνα - θίγει πλέον το κατώτατο επίπεδο διαβίωσης κάποιων ανθρώπων, αντιπαρατίθεται ευθέως στο θέμα της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί και δείχνει – αποδεικνύει έτσι ,την ανικανότητα της πολιτείας να διαθέσει έγκαιρα ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας στην κοινωνία . Αυτή ακριβώς η ¨απόδειξη¨ δημιουργεί πλέον ένα έντονο αίσθημα υγειονομικής ανασφάλειας για όλη την κοινωνία που προκαλεί περισσότερα προβλήματα . Δεν μπορεί συνεπώς να χαρακτηρισθεί από τους ίδιους «δίκαιη και σωστή  απόφαση» το μέτρο αυτό αφού , δηλώνει την μη τήρηση των υποχρεώσεων που είχαν οι ίδιοι ( ως πολιτείας  ) ώστε να το αποτρέψουν.

Ας πάμε στο δια ταύτα !

Το αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης παράβασης  (πρέπει κάπως να αποδειχτεί- βεβαιωθεί ότι ο Α δεν εμβολιάστηκε καίτοι μπορούσε με βάσει το ιατρικό του ιστορικό ) μαζί με το αντίγραφο της απολογίας του παραβάτη ( απαραίτητη προϋπόθεση και η γνώμη γιατί δεν θα γίνει δεκτή ,για να επιβληθεί το πρόστιμο ) χρησιμοποιείται ως διοικητική πράξη επιβολής του προστίμου και η είσπραξή του πραγματοποιείται βάσει αυτών.

Η βεβαίωση σε βάρος του παραβάτη περί μη αποδοχής Εμβολιασμού του , πρέπει να στηρίζεται στη διαπίστωση ότι το εμβόλιο δεν είναι πειραματικό αφενός και αφετέρου στην απόφαση ότι έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ ( Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων).Η διατύπωση ότι έλαβε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους από την ΕΕ ,απαιτεί την αναφορά αυτών των όρων αλλά , και της νομοθεσίας βάσει της οποίας η Ελλάδα ,υποχρεούται να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση της ΕΕ .Να σημειωθεί ότι οι άνω των 70 με νόμο, δεν υποχρεώνονται σε ηλεκτρονικές διαδικασίες.

  Με βάση συνεπώς τ ανωτέρω ,εφόσον τελικά αμφισβητείτε το πρόστιμο που σας επιβλήθηκε οφείλετε , πριν από την προσφυγή σας στη Διοικητική Δικαιοσύνη που αναστέλλει την επιβολή του ( στο τέλος ζητάτε να πληρωθούν και τα έξοδα δικηγόρου ) ,να ασκήσετε ( δεν απαιτείτε παράβολο )  ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (εντός ανατρεπτικής προθεσμίας (30) τριάντα ημερών ή 60 εάν ,κάτοικος εξωτερικού ) με αίτημα επανεξέτασης , στο πλαίσιο της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που βεβαίωσε το πρόστιμο.

Από 9/5/2018 είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής μέσω Διαδικτύου, εντός της ίδιας προθεσμίας https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded

Σε κάθε περίπτωση πάντως η υγεία μας , αξίζει πολλά περισσότερα από το ανωτέρω πρόστιμο .

Συνεχίζεται ....

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments