....

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΧΩΡΙΑ

Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται σε όλα τα (μη τουριστικά) χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους 500 κατοίκους,

Συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από  3.100 κατοίκους.

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη. Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι για το 2014 ο πληθυσμός θα υπολογιστεί βάσει της απογραφής του πληθυσμού που έγινε το 2011.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που επικαλείται η εγκύκλιος , απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος -εκτός κι αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους- έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.

Επίσης, για την παραπάνω απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας». Για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού τους λαμβάνεται υπόψη η γενική απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001, Ως τουριστικοί τόποι θεωρούνται όσοι περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 899/1976, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 664/1977.

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2014 και στο εξής, θα λαμβάνεται υπόψη η Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας της 9ης Μαΐου 2011. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, διευκρινίστηκε ότι για την εφαρμογή της θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός των χωριών τα οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δηλαδή κοινότητες. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι, η πληθυσμιακή εξαίρεση εφαρμόζεται σε όλα τα (μη τουριστικά) χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους, ακόμη και σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εξαιρούνται όλες από το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς να εξετάζεται ο πληθυσμός των επιμέρους χωριών.

 

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments