......

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι πολίτες μπορούν πλέον  να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Δήμο Αλμωπίας  με κατάθεση σε λογαριασμό

που διατηρεί ο Δήμος στην Εθνική Τράπεζα: IBANGR42  0110  3190  0000  3195  4020  181.

Για την εξόφληση των οφειλών να αναφέρετε απαραίτητα   το Ονοματεπώνυμο και το Πατρώνυμο.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments