....

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ «ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ... ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναβίωση των 72/100 δόσεων και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων με όλες τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, περιορίζεται το πεδίο ευθύνης των συμβολαιογράφων, παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό • Δωράκι και σε εφοπλιστές.

Νομοσχέδιο-σκούπα που περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των οφειλών στην Eφορία και τους ΟΤΑ καθώς και νέες ευνοϊκότερες παρεμβάσεις στη φορολογία των μερισμάτων για τους μετόχους των ναυτιλιακών εταιρειών, με διαγραφές προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, Μητρώο Ακινήτων με αυτόματη συμπλήρωση Ε9 αλλά και αλλαγές στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και στις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, κατέθεσε στη Βουλή χθες το υπουργείο Οικονομικών.

Αναλυτικότερα:

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ: Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται νέο σχήμα 36-72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν από την ενεργειακή κρίση. Το νέο πλαίσιο εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών προς την Εφορία θα τρέξει από τον Απρίλιο.

 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΟΤΑ: Ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις και αναβίωση του παλιού προγράμματος των 100 δόσεων για όσους την έχασαν.

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ για εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ αν πρόκειται για μισθωτό, συνταξιούχο ή εισοδηματία ή των 250-500 ευρώ αν πρόκειται για επιτηδευματία ή αγρότη για εκπρόθεσμες μηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές έως 100 ευρώ φορολογικές δηλώσεις.

 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ Airbnb: Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρόστιμα που εκδόθηκαν από 1.1.2018 ακυρώνονται και επιστρέφονται.

 ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ φορολογικών διαφορών: Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ από τις χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές των φορολογουμένων. Οσοι ενταχθούν στην εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.

 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που υπάρχουν χρέη του φορολογουμένου, αλλά είναι ενταγμένα σε ρύθμιση θα εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

 ΜΗΤΡΩA ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων με όλες τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη στη δημιουργία αυτών των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, απαιτείται πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου η επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ: Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ της τρέχουσας χρονιάς και των 5 προηγούμενων ετών.

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ: Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ: Περιορίζεται το πεδίο ευθύνης τους καθώς κατά τη μεταβίβαση θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγούμενων της μεταβίβασης ετών και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος όπως ίσχυε έως τώρα.

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε9: Η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Ετσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 σε περίπτωση αγοραπωλησίας, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου.

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ: Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό.

 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ανοίγει από 3ης Απριλίου η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Σύμφωνα με τη διάταξη, αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για έναν μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12, για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS με ΑΑΔΕ: Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: Επεκτείνονται στην τρέχουσα χρήση τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μείωση παραγραφής, αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά 100%).

 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: Μειώνεται στο 5% από 10% ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων που διανέμουν στους μετόχους οι ναυτιλιακές εταιρείες.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments