....

ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 52,5% ΣΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Όσες ανώνυμες εταιρίες προχωρήσουν στην οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων προηγούμενων ετών, θα φορολογηθούν με συντελεστές που θα κυμαίνονται από 21,6% έως και 52,5%.

Όπως σημειώνει η «Ναυτεμπορική», οι κύριοι φόροι που αναλογούν θα υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν για τις χρήσεις (διαχειριστικές περιόδους), για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων της αποκρυβείσας και νυν αποκαλυπτόμενης φορολογητέας ύλης.

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως και 40% ανάλογα το έτος και τη νομική μορφή της εταιρείας και προσαυξάνονται με «πέναλτι» έως και 25% ανάλογα με το έτος αλλά και τον χρόνο ένταξης στη ρύθμιση.

 
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments