....

Γ. ΣΗΦΑΚΗΣ : ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΑ- ΛΙΜΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (PHOTOS)

 

 

 

Γιάννης Σηφάκης :  Ιδρύεται Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Βόρα , της λίμνης Βεγορίτιδας, των υπόλοιπων λιμνών και των περιοχών NATURA Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Ημαθίας με νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Πολύ σημαντική εξέλιξη για την διαχείριση και την προστασία των ευαίσθητων αυτών περιοχών

Αποτελεί σημαντική επιτυχία (όσον αφορά την περιοχή Πέλλας και Φλώρινας) της μεγάλης προσπάθειας προστασίας της λίμνης Βεγορίτιδας αλλά και άλλων ιδιαίτερα σημαντικών προσπαθειών για την προστασία της λίμνης Καστοριάς και των ευαίσθητων από περιβαλλοντική άποψη περιοχών της Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης και Ημαθίας

Η ίδρυση φορέα διαχείρισης ήταν βασικό αίτημα των φορέων της περιοχής γύρω από την λίμνη Βεγορίτιδα προεξάρχοντος του Συλλόγου Προστασίας της λίμνης Βεγορίτιδας αλλά και δεκάδων φορέων, Τοπικών Συμβουλίων, συλλόγων νέων, πολιτιστικών συλλόγων, άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων. Παρόμοιες προσπάθειες έγιναν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων.

Το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε πολλές φορές από τον βουλευτή Γιάννη Σηφάκη σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στο, υπό διαβούλευση, νομοσχέδιο του Υπουργείου αναφέρεται ότι ιδρύονται 7 νέοι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με πρώτο τον Φορέα Διαχείρισης ευρύτερης περιοχής Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας 

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο ( το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση )  αναφέρεται:

« Ιδρύονται οι παρακάτω επτά (7) ΦΔΠΠ:

α. Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης ευρύτερης περιοχής Βόρα – Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας». Στην περιοχή ευθύνης του περιλαμβάνονται οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 της ΚΥΑ ΑΑΑ/2017 με κωδικούς GR1210001, GR1240001, GR1240002, GR1240003, GR1240004, GR1240005, GR1240006, GR1240007, GR1240008, GR1240009, GR1320001, GR1320003, GR1330001, GR1330002, GR1340004, GR1340005, GR1340006, GR1340007 και GR1340008» κλπ

 

Ολόκληρο το , υπό διαβούλευση, νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ βρίσκεται στην διεύθυνση: 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=8892

IMG_20150528_133031_1 kleisimo_tis_siraggas image 01_08_2015 3 4

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments