....

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ.

παραχωρεί την χρήση του επιπλέον χώρου που εφάπτεται με την υφιστάμενη αυλή του Σχολείου στην νότια πλευρά

στο Ο.Τ.108 ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος από το Δήμο Αλμωπίας ως χώρος Αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 96/2013
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-02-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αυτή είναι η απόφαση 96/2013 του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας με αριθμ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩΨΩ-26Ι και αυτό είναι το 18ο θέμα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου:
Παραχώρηση χρήσης του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, τμήματος του αρίθ. 108 Ο.Τ., στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για τις υπαίθριες αθλοπαιδιές του.

 

Μελίτα Χισκάκη
 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments