....

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία, για πρώτη φορά, θεσπίζεται η υποχρεωτική σύναψη

συμβάσεων καλλιέργειας και πώλησης ακατέργαστου καπνού μεταξύ των Οργανώσεων Παραγωγών καπνού ή μεμονωμένων καλλιεργητών και των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης. Η ΚΥΑ προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Με την Απόφαση καθορίζονται επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την καλή λειτουργία της αγοράς και συγκεκριμένα ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν σε:

  • συμβάσεις καλλιέργειας,
  • διαδικασία αγοραπωλησιών χωρικών καπνών,
  • δημιουργία συστήματος καταγραφής της καλλιέργειας με σκοπό την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού,
  • συλλογή στοιχείων καπνοκαλλιέργειας και
  • κυρώσεις σε καπνοπαραγωγούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Οι καπνοπαραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν τα αγροτεμάχιά τους είτε με την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αν δεν είναι δικαιούχοι με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στον Οργανισμό.

Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης καπνού υποχρεούνται να εγγράφονται στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, για να μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τους καπνοπαραγωγούς.

Οι επιχειρήσεις, επίσης, υποχρεούνται να εξοφλούν τους παραγωγούς για τον καπνό που παραλαμβάνουν είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση το πολύ εντός 30 ημερών, με έκδοση ισόποσης επιταγής, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραλαβής του προϊόντος.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της ΚΥΑ ο κ. Χαρακόπουλος δήλωσε τα εξής: «Για πρώτη φορά η συμβολαιακή γεωργία στον καπνό καθίσταται υποχρεωτική. Αλλάζουμε τους κανόνες για να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η αγορά του ακατέργαστου καπνού και παράλληλα να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο. Στόχος μας είναι η προστασία του παραγωγού και του δημοσίου συμφέροντος. Καθορίζουμε με σαφήνεια τους όρους της αγοραπωλησίας χωρικών καπνών και ταυτόχρονα δημιουργούμε σύστημα καταγραφής της καλλιέργειας. Θέλουμε οι αγρότες να παράγουν και να πληρώνονται στην ώρα τους, αλλά και το δημόσιο να μην στερείται σημαντικά έσοδα εξαιτίας της παράνομης εμπορίας. Ο καπνός είναι μια καλλιέργεια για «δύσκολα» εδάφη, στηρίζει τοπικές οικονομίες, και τον στηρίζουμε και εμείς ως ΥπΑΑΤ».

http://www.agrotypos.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments