....

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΑΡΓΚΟ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΟΑΤΙΑ

«Όλες οι συναλλαγές που απαγορεύονται με απόφαση [του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ] της 21ης ​​Νοεμβρίου 2022 <...> σχετίζονται με την εισαγωγή αργού πετρελαίου στη Βουλγαρία, την Κροατία και τις περίκλειστες χώρες της ΕΕ, όπως ορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου του ΕΕ <...> από τις 3 Ιουνίου 2022, είναι εξουσιοδοτημένες", ανέφερε η άδεια που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Όπως εξηγήθηκε από το υπουργείο, αυτή η άδεια δεν επιτρέπει συναλλαγές που απαγορεύονται από αντιρωσικούς περιορισμούς, που είχαν προηγουμένως επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες κράτη, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις αποκλεισμού των ΗΠΑ. Η απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, την οποία επικαλείται το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αναφέρεται στο έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο περιλαμβάνει αναστολή εμπάργκο στις θαλάσσιες αποστολές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η απαγόρευση των θαλάσσιων παραδόσεων πετρελαίου αναβάλλεται κατά έξι μήνες, έως τις αρχές Δεκεμβρίου, για τα πετρελαιοειδή - κατά οκτώ μήνες, έως τον Φεβρουάριο του 2023. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες έκαναν αρκετές εξαιρέσεις. Έτσι, η Βουλγαρία θα μπορεί να λαμβάνει πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας δια θαλάσσης μέχρι το τέλος του 2024, η Κροατία - μέχρι το τέλος του 2023, προκειμένου να αγοράσει πετρέλαιο εσωτερικής καύσης. Προσωρινές εξαιρέσεις από το εμπάργκο πετρελαίου προβλέπονται επίσης για την εισαγωγή πετρελαίου μέσω αγωγών πετρελαίου για τις χώρες της ΕΕ που, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, υφίστανται ειδική εξάρτηση από τις ρωσικές προμήθειες και δεν έχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Σύμφωνα με την πολιτική ανώτατων ορίων τιμών του πετρελαίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από τις 5 Δεκεμβρίου, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των ΗΠΑ θα επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με συναλλαγές σε ρωσικό πετρέλαιο μόνο εάν αγοράζεται σε τιμές όχι υψηλότερες από το όριο που έχει ορίσει η Ουάσιγκτον , οι άλλες χώρες της G7, η ΕΕ και η Αυστραλία σκοπεύουν να δημιουργήσουν αργότερα.

Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εμπορικές, μεσιτικές, χρηματοοικονομικές, τελωνειακές μεσιτείες, μεταφορές, ασφάλειες και παροχές και νηολόγηση πλοίου. Στις 13 Οκτωβρίου, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Alexander Novak ανακοίνωσε ότι η Μόσχα δεν θα προμηθεύει πετρέλαιο σε χώρες που προσπαθούν τεχνητά να περιορίσουν την τιμή αυτής της πρώτης ύλης μέσω της χρήσης ενός μηχανισμού ανώτατου ορίου τιμών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι «η τιμή θα πρέπει να διαμορφωθεί με τη μέθοδο της αγοράς, με βάση την ισορροπία ζήτησης και προσφοράς». Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε στις 12 Οκτωβρίου ότι η Μόσχα δεν θα πληρώσει για την ευημερία κάποιου άλλου σε βάρος της και θα προμηθεύσει ενεργειακούς πόρους σε χώρες που περιορίζουν την τιμή.

https://www.focus-news.net/novini/mejdunarodni/SASht-napraviha-izklyuche...

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments