....

ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ΑΔΤ, ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ

Μέχρι τον Απρίλιο θα έχει έρθει στη ζωή μας ο Προσωπικός Αριθμός που θα είναι απαραίτητος σε κάθε μας συναλλαγή και στην ουσία θα αντικαταστήσει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ μας.

Ο προσωπικός αριθμός είναι ο μοναδικός αριθμός που θα χρειάζεται να γνωρίζει ο πολίτης για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ κ.α.. για να εξυπηρετηθεί, ενώ το κάθε μέλος οικογένειας θα έχει τον δικό του αριθμό.

 

Ο προσωπικός αριθμός θα αποτελείται από 9 ψηφία του ΑΦΜ συν άλλα τρία. Από τα 3 ψηφία, τα δύο θα μπορεί να τα επιλέγει ο πολίτης και πιθανότατα θα προηγούνται του ΑΦΜ. Ο αριθμός δηλαδή, θα γίνει περισσότερο προσωπικός.

Ο προσωπικός αριθμός θα χρησιμοποιείται στις φυσικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο. Όταν ο πολίτης επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, π.χ. εφορία, ΕΦΚΑ, περιφέρειες ή δήμους, θα μπορεί να δίνει μόνο τον αριθμό αυτόν χωρίς κατά περίπτωση να απαιτείται να θυμάται τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό ταυτότητας κ.τ.λ.

Σε σχέση με τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ, τον αριθμό ταυτότητας, τον αριθμό διαβατηρίου δεν θα αλλάξει κάτι, δηλαδή δεν καταργούνται αλλά δεν χρειάζεται κάποιος να τους θυμάται, όπως ήδη δεν χρειάζεται να θυμόμαστε και άλλους αριθμούς στον δημόσιο τομέα, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός στο Μητρώο Πολιτών.

 

dnews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments